Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, september

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/2016-01/2017 02-04/2017 05-07/2017 08-10/2017 01-10/2017 10/2017
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,1 4,1 7,1 6,7 6,3 7,5
H Transport och magasinering 3,7 3,6 7,9 7,5 6,4 9,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 5,7 5,1 4,7 5,3 5,3 4,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 6,9 5,1 7,0 4,1 5,8 3,9
L=68 Fastighetsverksamhet 2,4 3,0 4,8 5,6 5,0 5,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8,9 3,8 10,4 7,3 7,8 7,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 10,4 5,8 8,4 11,6 8,9 14,3
R Kultur, nöje och fritid 6,9 2,1 2,4 5,6 4,1 3,6
S Annan serviceverksamhet 2,9 -0,5 2,3 3,0 2,0 5,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/10/plv_2017_10_2018-01-12_tau_001_sv.html