Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, september

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2018 05-07/2018 08-10/2018 11/2018-01/2019 01/2019
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 4,3 4,9 4,6 4,9 4,2
Volym 3,0 3,7 3,3 3,5 2,9
H Transport och magasinering Omsättning 4,7 4,7 3,6 4,0 4,3
Volym 2,3 2,5 0,7 0,9 2,0
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 4,0 4,3 4,7 3,8 2,2
Volym 2,0 2,2 2,1 1,2 -0,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 1,6 2,8 6,2 4,5 4,6
Volym 1,7 3,1 6,5 4,4 3,4
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 4,1 5,3 4,5 8,0 5,0
Volym 2,5 3,7 2,8 5,6 2,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 6,0 6,7 6,1 6,3 6,1
Volym 4,4 4,6 4,3 3,8 4,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 8,7 8,3 5,5 4,9 4,9
Volym 7,4 7,0 4,5 5,4 6,0
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -0,5 4,2 -2,8 -0,2 0,2
S Annan serviceverksamhet Omsättning 0,4 0,3 2,6 4,4 2,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2019/01/plv_2019_01_2019-03-14_tau_001_sv.html