Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2018 08-10/2018 11/2018-01/2019 02-04/2019 01-04/2019 04/2019
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 4,8 4,5 4,6 5,1 4,9 5,7
Volym 3,7 3,3 3,2 3,7 3,5 4,1
H Transport och magasinering Omsättning 4,5 3,4 3,9 4,4 4,3 5,5
Volym 2,5 0,6 0,8 1,3 1,5 2,3
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 4,3 4,6 3,5 5,8 4,9 5,3
Volym 2,2 2,0 0,8 3,0 2,3 3,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 2,8 6,7 4,8 6,0 6,0 7,3
Volym 3,1 6,9 4,5 4,4 4,4 5,6
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 4,5 3,7 7,8 5,5 6,0 5,3
Volym 3,7 2,9 6,3 4,1 4,4 3,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 6,7 5,9 5,2 6,1 5,9 5,3
Volym 4,9 4,5 2,9 4,5 4,2 3,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 8,2 5,3 4,8 5,7 5,7 6,1
Volym 6,7 3,8 4,7 5,9 5,8 6,4
R Kultur, nöje och fritid Omsättning 4,3 -2,7 -0,6 -2,3 -2,0 -0,2
S Annan serviceverksamhet Omsättning 0,5 2,7 4,3 6,8 6,1 7,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2019/04/plv_2019_04_2019-06-14_tau_001_sv.html