Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/2020-01/2021 02-04/2021 05-07/2021 08-10/2021 01-10/2021 10/2021
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning -9,9 -0,1 13,8 11,4 6,3 12,8
Volym -7,9 -1,6 11,1 8,4 4,4 9,5
H Transport och magasinering Omsättning -21,1 -3,4 13,7 16,7 5,3 19,8
Volym -19,5 -7,5 5,8 7,9 -0,6 10,7
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning -38,1 -15,2 35,6 17,6 7,1 34,7
Volym -38,7 -17,7 33,6 15,7 5,1 31,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 3,1 4,3 9,0 8,7 6,9 7,6
Volym 4,7 4,3 8,4 7,7 6,7 7,2
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 1,4 2,8 5,2 5,4 4,2 6,7
Volym 0,7 1,3 4,1 4,0 2,9 5,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning -1,5 2,4 15,3 10,9 8,2 9,5
Volym -0,5 1,2 14,0 9,8 7,1 7,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning -11,8 0,5 15,9 12,7 7,3 13,3
Volym -9,3 -0,4 11,3 8,5 4,9 9,8
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -29,0 -12,4 24,8 1,6 -1,6 -3,3
S Annan serviceverksamhet Omsättning -6,3 4,0 11,4 7,7 6,2 10,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, myynti.palvelut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/10/plv_2021_10_2021-12-14_tau_001_sv.html