Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 23.5.2007

Rikoksista selvitettiin 77 prosenttia

Vuonna 2006 poliisin selvittämiin 584 000 rikokseen epäiltiin syylliseksi 620 000 henkilöä. Näistä oli naisia 17 prosenttia.

Määrällisen eron lisäksi miesten ja naisten rikollisuus poikkeaa siten, että naisilla pahoinpitelyjen, rattijuopumusten ja vahingontekojen osuudet miehiin verrattuna ovat pieniä. Kuitenkin pahoinpitelyihin ja rattijuopumuksiin syylliseksi epäiltyjen naisten osuudet ovat 20 vuodessa kasvaneet kaksinkertaisiksi. Naisten tyypillisimpiä rikoksia ovat näpistykset, petokset, kavallukset ja väärennykset.

Vuonna 2006 nuorten ja alaikäisten - alle 21-vuotiaiden - osuus kaikista syylliseksi epäillyistä oli 18 prosenttia. Tyypillisimpiä nuorten rikoksia ovat ryöstöt, varkaus- ja vahingontekorikokset sekä luvattomat käytöt. Moottorikulkuneuvon käyttövarkauksiin syylliseksi epäillyistä 36 prosenttia on nuoria. Varkausrikoksissa prosenttiluku oli 30 ja vahingonteoissa 45. Ryöstöihin syylliseksi epäillyistä nuorten osuus oli 40 prosenttia.

Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt iän ja sukupuolen mukaan 1996-2006Vuosi
Syylliseksi epäillyt - Ikä
Miehet yhteensä Naiset yhteensä Alle 15-vuotiaat miehet Alle 15-vuotiaat naiset 15 - 17-vuotiaat miehet 15 - 17-vuotiaat naiset 18 - 20- vuotiaat miehet 18 - 20- vuotiaat naiset Yli 20-vuotiaat miehet Yli 20-vuotiaat naiset
1996 507 319 88 046 8 402 2 070 36 992 5 329 60 467 8 502 401 715 71 888
1997 480 987 83 429 7 514 1 807 34 140 4 792 55 505 8 312 383 828 68 518
1998 485 081 84 303 7 381 2 032 31 646 5 025 56 820 8 472 389 234 68 774
1999 475 843 81 687 7 413 2 539 33 478 5 478 56 594 8 346 378 358 65 324
2000 491 184 89 082 8 890 3 033 36 379 6 190 61 648 9 025 384 267 70 834
2001 490 378 89 844 8 130 3 313 32 387 5 523 63 216 9 316 386 645 71 692
2002 478 432 85 874 7 560 2 800 28 912 5 215 63 569 9 900 378 391 67 959
2003 497 124 92 055 8 335 2 736 27 971 5 212 64 204 10 331 396 614 73 776
2004 529 687 103 721 9 030 3 332 29 958 6 068 63 368 11 416 427 331 82 905
2005 534 552 109 095 7 987 3 211 34 701 6 107 59 158 11 300 432 706 88 477
2006 513 500 106 896 7 565 2 882 31 183 5 219 53 361 11 385 421 391 87 410

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 23.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2006/polrik_2006_2007-05-23_tie_001.html