Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrän kehitys tammi-joulukuussa 2006-2010 (ennakkotieto)

  2006 2007 2008 2009 2010
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus. 346 362 379 145 435 387 488 769 503 903
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 198 789 220 160 262 780 322 865 335 255
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010,4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 4. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 2. Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrän kehitys tammi-joulukuussa 2006-2010 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/04/polrik_2010_04_2011-01-17_tau_002_fi.html