Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2006 - 2010

  2006 2007 2008 2009 2) 2010 2)
KAIKKI RIKOKSET 1) 416 131 435 824 440 711 441 416 431 623
A Omaisuusrikokset 243 892 251 030 256 667 255 619 247 299
Murrot yhteensä 44 831 43 284 40 777 40 715 38 555
-asunnosta 5 923 6 532 5 978 6 497 6 453
  -vapaa-ajan asunnosta 1 673 1 860 1 588 1 675 1 537
-muusta asunnosta 4 250 4 672 4 390 4 822 4 916
-liikkeestä 4 153 4 337 4 407 4 477 4 091
-moottoriajoneuvosta 20 243 18 409 16 143 15 032 13 526
-muu luvatta tunkeutuen tehty varkausrikos 14 512 14 006 14 249 14 709 14 485
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 15 276 14 827 13 804 12 188 11 150
-moottoriajoneuvon anastus 1 733 1 588 1 645 1 574 1 438
-moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 1 157 1 083 1 086 1 000 924
-moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 1 4 1 3 2
-moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 12 354 12 116 11 017 9 568 8 749
-törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 31 36 55 43 37
Ryöstö 1 700 1 784 1 696 1 640 1 508
-törkeä ryöstö 158 203 180 212 156
Vahingonteko 48 360 53 875 56 566 50 709 49 160
-törkeä vahingonteko 248 218 253 212 243
Kavallus 3 115 3 213 3 436 3 182 3 303
-törkeä kavallus 218 215 260 270 331
Petos 12 509 13 632 16 052 17 422 15 860
-törkeä petos 819 703 953 987 957
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 33 609 37 554 37 613 35 753 35 715
Tappo, murha tai surma 111 127 132 114 110
Tapon, murhan tai surman yritys 271 381 363 366 308
Pahoinpitely 30 885 34 634 34 803 32 895 33 082
-törkeä pahoinpitely 2 056 2 385 2 256 2 105 1 996
C Seksuaalirikokset 2 728 2 326 2 906 2 205 2 417
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 043 1 025 1 321 1 068 1 102
Raiskaus 613 739 915 660 818
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 12 414 13 811 14 521 14 053 13 566
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1540 1 763 1 935 1 711 1 682
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 414 1 613 1 722 1 592 1 503
Haitanteko virkamiehelle 2 308 2 392 2 466 2 260 2 161
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 2 265 2 337 2 413 2 194 2 109
E Eräät liikennerikokset 61 663 65 447 61 070 56 833 53 423
Rattijuopumus 25 765 27 544 25 819 23 350 21 130
-törkeä rattijuopumus 14 542 15 025 13 783 12 294 11 242
F Muut rikokset 61 825 65 656 67 934 76 953 79 203
Huumausainerikos 13 317 15 448 15 482 18 524 19 724
-törkeä huumausainerikos 657 883 789 922 1 083
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 3 034 3 059 3 081 2 987 4 053
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Vuosien 2009 ja 2010 luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2010, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2006 - 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/polrik_2010_2011-04-07_tau_001_fi.html