Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 5. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö sosioekonomisen aseman mukaan, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä Yrittäjät Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Opiskelijat Eläkeläiset Muut, tuntematon
1 Kaikki rikokset epäillyt 250 374 12 454 7 408 18 703 40 054 40 972 23 979 106 804
% 100,2 5,0 3,0 7,5 16,0 16,4 9,6 42,7
Omaisuusrikokset epäillyt 99 262 3 407 1 811 6 469 10 827 17 388 10 187 49 173
% 99,9 3,4 1,8 6,5 10,9 17,5 10,3 49,5
Varkausrikokset epäillyt 50 726 824 569 2 396 4 276 8 288 6 397 27 976
% 99,9 1,6 1,1 4,7 8,4 16,3 12,6 55,2
Ryöstörikokset epäillyt 1 310 26 13 47 134 319 79 692
% 100,0 2,0 1,0 3,6 10,2 24,4 6,0 52,8
Vahingonteot epäillyt 10 993 367 224 701 1 684 3 263 799 3 955
% 100,0 3,3 2,0 6,4 15,3 29,7 7,3 36,0
Kavallusrikokset epäillyt 1 630 197 60 255 251 263 137 467
% 100,0 12,1 3,7 15,6 15,4 16,1 8,4 28,7
Petokset epäillyt 19 378 649 394 1 827 2 509 3 183 1 464 9 352
% 99,9 3,3 2,0 9,4 12,9 16,4 7,6 48,3
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 516 40 16 87 149 206 119 899
% 99,9 2,6 1,1 5,7 9,8 13,6 7,8 59,3
Verorikokset epäillyt 1 020 171 52 117 228 53 131 268
% 100,1 16,8 5,1 11,5 22,4 5,2 12,8 26,3
Väärennysrikokset epäillyt 3 484 230 104 259 395 565 295 1 636
% 100,0 6,6 3,0 7,4 11,3 16,2 8,5 47,0
Velallisen epärehellisyys epäillyt 569 142 44 90 97 9 48 139
% 99,9 25,0 7,7 15,8 17,0 1,6 8,4 24,4
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 30 629 1 646 1 132 2 690 7 087 4 758 2 702 10 614
% 100,0 5,4 3,7 8,8 23,1 15,5 8,8 34,7
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 106 2 - 3 17 9 19 56
% 99,9 1,9 - 2,8 16,0 8,5 17,9 52,8
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 28 508 1 485 937 2 425 6 660 4 463 2 420 10 118
% 100,1 5,2 3,3 8,5 23,4 15,7 8,5 35,5
Seksuaalirikokset epäillyt 2 305 103 104 301 541 348 239 669
% 100,1 4,5 4,5 13,1 23,5 15,1 10,4 29,0
Rattijuopumukset epäillyt 17 200 983 616 1 388 3 704 2 004 2 096 6 409
% 100,1 5,7 3,6 8,1 21,5 11,7 12,2 37,3
Huumausainerikokset epäillyt 19 958 516 245 1 132 2 901 4 143 974 10 047
% 100,0 2,6 1,2 5,7 14,5 20,8 4,9 50,3
2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 424 095 54 308 56 319 75 884 100 540 39 688 46 660 50 696
% 100,1 12,8 13,3 17,9 23,7 9,4 11,0 12,0
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 512 285 259 168 498 458 881 303 736 171 415 488 1 311 174 410 523
% 99,9 5,7 11,0 19,5 16,3 9,2 29,1 9,1
1) Sama henkilö voi esiintyä vuoden aikana useita kertoja epäiltynä

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2013, Liitetaulukko 5. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö sosioekonomisen aseman mukaan, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_005_fi.html