Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 5. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter socioekonomisk ställning, 15 år och äldre 1)

Brott Totalt Företagare Högre tjänstemän Lägre tjänstemän Arbetare Studerande Pensionärer Övriga, okänd
1 Alla brott Misstänkta 250374 12454 7408 18703 40054 40972 23979 106804
% 100 5 3 8 16 16 10 43
Egendomsbrott Misstänkta 99262 3407 1811 6469 10827 17388 10187 49173
% 100 3 2 7 11 18 10 50
Stöldbrott Misstänkta 50726 824 569 2396 4276 8288 6397 27976
% 100 2 1 5 8 16 13 55
Rånbrott Misstänkta 1310 26 13 47 134 319 79 692
% 100 2 1 4 10 24 6 53
Skadegörelse Misstänkta 10993 367 224 701 1684 3263 799 3955
% 100 3 2 6 15 30 7 36
Förskingringsbrott Misstänkta 1630 197 60 255 251 263 137 467
% 100 12 4 16 15 16 8 29
Bedrägerier Misstänkta 19378 649 394 1827 2509 3183 1464 9352
% 100 3 2 9 13 16 8 48
Betalningsmedelsbedrägerier Misstänkta 1516 40 16 87 149 206 119 899
% 100 3 1 6 10 14 8 59
Skattebrott Misstänkta 1020 171 52 117 228 53 131 268
% 100 17 5 12 22 5 13 26
Förfalskningbrott Misstänkta 3484 230 104 259 395 565 295 1636
% 100 7 3 7 11 16 9 47
Oredlighet som gäldenär Misstänkta 569 142 44 90 97 9 48 139
% 100 25 8 16 17 2 8 24
Brott mot liv och hälsa Misstänkta 30629 1646 1132 2690 7087 4758 2702 10614
% 100 5 4 9 23 16 9 35
Brott mot liv och försök till sådana Misstänkta 106 2 - 3 17 9 19 56
% 100 2 - 3 16 9 18 53
Misshandelsbrott Misstänkta 28508 1485 937 2425 6660 4463 2420 10118
% 100 5 3 9 23 16 9 36
Sexualbrott* Misstänkta 2305 103 104 301 541 348 239 669
% 100 5 5 13 24 15 10 29
Rattfyllerier Misstänkta 17200 983 616 1388 3704 2004 2096 6409
% 100 6 4 8 22 12 12 37
Narkotikabrott Misstänkta 19958 516 245 1132 2901 4143 974 10047
% 100 3 1 6 15 21 5 50
2 Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse Misstänkta 424095 54308 56319 75884 100540 39688 46660 50696
% 100 13 13 18 24 9 11 12
HELA BEFOLKNINGEN Misstänkta 4512285 259168 498458 881303 736171 415488 1311174 410523
% 100 6 11 20 16 9 29 9
1) En person kan förekomma som misstänkt flera gånger under samma år.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2013, Tabellbilaga 5. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter socioekonomisk ställning, 15 år och äldre 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_005_sv.html