Publicerad: 15.11.2006

578 900 elever i grundskolan år 2006

Enligt Statistikcentralen fanns det 578 900 elever i grundskolan år 2006. Antalet elever i grundskolan minskade med 1,3 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Hösten 2006 antalet grundskolor som var verksamma uppgick till 3 393, dvs. 186 färre än året innan. Kommunen var huvudman för 97 procent av grundskolorna.

Elever i grundskolor efter landskap 2006

Landskap där skolan är belägen Grundskolor
som är
verksamma
Förändring
från
föregående
år
Elever
totalt
Pojkar
%
Flickor
%
Hela landet totalt 3 393 -186 578 918 51,1 48,9
Fasta Finland 3 368 -186 575 915 51,2* 48,8*
Nyland 558 -10 146 848 50,9 49,1
Östra Nyland 95 -2 11 945 51,1 48,9
Egentliga Finland 281 -10 48 161 51,6 48,4
Satakunta 171 -8 24 333 51,0 49,0
Egentliga Tavastland 121 -3 18 979 51,2 48,8
Birkaland 265 -14 49 940 51,0 49,0
Päijänne-Tavastland 111 -14 21 152 50,5 49,5
Kymmenedalen 114 -4 19 029 50,8 49,2
Södra Karelen 73 -11 13 585 50,8 49,2
Södra Savolax 136 -9 16 413 50,9 49,1
Norra Savolax 168 -17 26 990 50,9 49,1
Norra Karelen 121 -18 18 065 51,7 48,3
Mellersta Finland 193 -11 29 729 51,4 48,6
Södra Österbotten 208 -9 22 694 51,8 48,2
Österbotten 164 -6 20 053 52,1 47,9
Mellersta Österbotten 68 -5 8 667 50,1 49,9
Norra Österbotten 305 -20 49 793 51,3 48,7
Kajanaland 65 -3 9 193 50,5 49,5
Lappland 151 -12 20 346 51,2 48,8
Åland 25 0 3 003 51,2 48,8
Åland 25 0 3 003 51,2 48,8
*Siffrorna har korrigerats 17.11.2006. Siffrorna som meddelats tidigare (15.11.2006) var:
Fasta Finland, pojkar % 50,6, flickor 49,4.

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Strandberg (09) 1734 3281, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 16.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): För- och grundskoleundervisning [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3717. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 23.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pop/2006/pop_2006_2006-11-15_tie_001_sv.html