Publicerad: 13.11.2009

553 300 elever i grundskolan år 2009

Enligt Statistikcentralen fanns det 553 300 elever i grundskolan år 2009. Antalet elever i grundskolan minskade med 1,4 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Hösten 2009 antalet grundskolor som var verksamma uppgick till 3 065, dvs. 109 färre än året innan. Kommunen var huvudman för 97 procent av grundskolorna.

Elever i grundskolor efter landskap 2009

Landskap där skolan är belägen Grundskolor
som är
verksamma
Förändring
från
föregående
år
Elever
totalt
Pojkar
%
Flickor
%
Hela landet totalt 3 065 -109 553 329 51,3 48,7
Fasta Finland 3 040 -109 550 442 51,3 48,7
Nyland 546 -6 142 519 51,2 48,8
Östra Nyland 82 -5 11 255 51,1 48,9
Egentliga Finland 262 -7 46 297 51,5 48,5
Satakunta 148 -11 22 973 51,9 48,1
Egentliga Tavastland 114 -2 18 496 51,2 48,8
Birkaland 241 -6 48 518 51,1 48,9
Päijänne-Tavastland 96 -5 20 196 50,3 49,7
Kymmenedalen 105 0 17 933 51,0 49,0
Södra Karelen 69 -3 12 669 50,7 49,3
Södra Savolax 120 -4 15 026 51,2 48,8
Norra Savolax 142 -5 25 239 51,1 48,9
Norra Karelen 100 -10 16 455 51,6 48,4
Mellersta Finland 162 -11 28 214 51,0 49,0
Södra Österbotten 181 -6 21 580 51,8 48,2
Österbotten 156 -3 19 367 51,6 48,4
Mellersta Österbotten 64 -1 8 326 49,9 50,1
Norra Österbotten 266 -17 48 744 51,8 48,2
Kajanaland 57 0 8 189 50,3 49,7
Lappland 129 -7 18 446 51,5 48,5
Åland 25 0 2 887 51,4 48,6
Åland 25 0 2 887 51,4 48,6

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Strandberg (09) 1734 3281, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 11.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2009/pop_2009_2009-11-13_tie_001_sv.html