Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Kuvaus

Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilasto on Tilastokeskuksen ja Viestintäviraston yhdessä julkaisema vuositilasto. Tilastossa on tietoja toimialalla 6411, postin toiminta, tapahtuvasta jakelusta ja sen liikevaihdoista sekä tietoja varsinaisen postitoiminnan ulkopuolella tapahtuvasta jakelusta ja pienkuljetustoiminnasta. Tilastoinnin piiriin kuuluvat kaikki postitoimialan 6411 yritykset ja suurimmat yritykset toimialalta 6412, muu jakelu- ja kuriiritoiminta. Lisäksi tarkasteluun on valittu joukko pienkuljetustoimintaa harjoittavia yrityksiä edellä mainittujen toimialojen ulkopuolelta. Tietoja yrityksiltä kerätään postitse lähetetyillä kyselylomakkeilla. Kyselyn tietosisällön ja käytetyn luokittelun määrittely on tehty postitoiminnan kehittämiseksi asetetun työryhmän toimesta. Tilaston avulla seurataan postitoimialalla vallitsevaa kilpailutilannetta sekä tuotetaan tietoja EU-tilastoihin ja muihin tietotarpeisiin.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Posti ja pienkuljetustoiminta [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pos/meta.html