Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.11.2008

Ålderns inverkan på lönerna störst inom den statliga sektorn

Enligt Statistikcentralens statistik över lönestrukturer höjs lönenivån med åldern mest för löntagarna inom den statliga sektorn, då man jämför de heltidsanställda löntagarnas totala löner inom olika arbetsgivarsektorer år 2007. Också inom den kommunala sektorn stiger lönenivån fram till pensionsåldern, medan lönerna inom den privata sektorn vänder nedåt efter att löntagarna fyllt 50 år.

Den ökning av lönenivån som har anknytning till ålder och arbetserfarenhet är i allmänhet större ju mer utbildning uppgifterna kräver. Till exempel chefernas och de högre tjänstemännens löner ökar fram till 50 års ålder och specialisternas samt experternas ända fram till pensionsåldern, medan löntagare med uppgifter som kräver kortare utbildning har medellöner som i stort sett är oförändrade efter 35 års ålder.

Under det sista kvartalet år 2007 var den genomsnittliga månadslönen för alla heltidsanställda löntagare 2 734 euro. Inom staten hade löntagarna en medellön på 2 984 euro, inom den privata sektorn 2 794 euro och inom den kommunala sektorn 2 513 euro. Strukturella skillnader som bl.a. gäller arbetsuppgifter och löntagare inom de olika arbetsgivarsektorerna bidrar till löneskillnaderna.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik som omfattar alla arbetsgivarsektorer. Månadslönen av den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. I lönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för övertids- och tilläggsarbetstid, men inte löneposter av engångsnatur.

Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare efter yrkesklassificeringens huvudgrupp och arbetsgivarsektor år 2007

Yrkesklassificeringen Genomsnittlig totallön, euro/månad                
Totalt Privata
sektorn
Kommula
sektorn
Staten
Totalt 2 734 2 794 2 513 2 984
0. Militärer 3 559 - - 3 559
1. Chefer och högre tjänstemän 4 788 5 030 3 947 4 741
2. Specialister 3 501 3 770 3 272 3 304
3. Experter 2 776 2 944 2 367 2 586
4. Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 2 275 2 362 2 001 2 136
5. Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 2 048 2 006 2 035 2 631
6. Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 1 948 1 847 1 966 2 188
7. Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 532 2 547 2 266 2 394
8. Process- och transportarbetare 2 524 2 532 2 246 2 323
9. Övriga arbetstagare 1 978 2 035 1 867 1 993
Okänd 2 611 2 615 2 459 2 380

Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare efter arbetsgivarsektor och åldersgrupp år 2007

Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare efter yrkesklassificering och åldersgrupp år 2007

Källa: Lönestruktur 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Katainen (09) 1734 2347, Jussi Ritola (09) 1734 2580, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 21.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2007/pra_2007_2008-11-21_tie_001_sv.html