Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkaerot pienenivät hieman vuonna 2009

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä 2 971 euroa ja mediaaniansio 1) 2 645 euroa. Parhaiten palkattu kymmenesosa (9. desiili) palkansaajista ansaitsi yli 4 407 euroa ja matalapalkkaisin kymmenesosa (1. desiili) alle 1 892 euroa kuukaudessa. Parhaiten palkattu kymmenesosa ansaitsi siis vähintään 2,33-kertaa enemmän kuin vähiten ansaitseva kymmenesosa. Ylimmän ja alimman desiilin välinen ansioero pieneni edellisvuodesta noin yhden prosenttiyksikön.

Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansioiden jakauma vuonna 2009

Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansioiden jakauma vuonna 2009

Havaittu palkkaerojen supistuminen johtui pääasiassa hyväpalkkaisten palkansaajien hitaammasta ansiokehityksestä vuonna 2009. Parhaiten palkatun kymmenesosan ansiot kasvoivat vuodessa 2,8 prosenttia ja vähiten ansaitsevan kymmenesosan ansionousu oli samaan aikaan 3,6 prosenttia.

Palkkaerot kaventuivat Uudellamaalla noin prosentin edellisestä vuodesta, millä oli myös koko maan tasolla merkittävä vaikutus palkkaeron kaventumiseen. Uudellamaalla on suurimmat palkkaerot ja maakunnista suurin vaikutus palkkaeron kehitykseen, sillä palkansaajista yli 30 prosenttia työskentelee Uudellamaalla.

Julkaistut tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kattaa kaikki työnantajasektorit. Kokonaistyöajan kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Ansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä.


1) 50 prosenttia palkansaajista ansaitsee enemmän kuin mediaaniansio ja vastaavasti 50 prosenttia palkansaajista mediaaniansiota vähemmän.

Lähde: Palkkarakenne 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi (09) 1734 3445, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 8.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2009, Palkkaerot pienenivät hieman vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2009/pra_2009_2011-04-08_kat_001_fi.html