Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Löneskillnaderna minskade något år 2009

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen för alla heltidsanställda löntagare 2 971 euro och medianlönen 2645 euro under det sista kvartalet år 2009. Decilen med de högst avlönade löntagarna (decil 9) tjänade mer än 4 407 euro och decilen med de lägst avlönade (decil 1) mindre än 1 892 euro i månaden. Den högst avlönade decilen tjänade således minst 2,33 gånger mer än den lägst avlönade. Löneskillnaden mellan den högsta och lägsta decilen minskade med omkring ett procentenhet jämfört med året innan.

Fördelningen av månadslöner bland heltidsanställda löntagare år 2009

Fördelningen av månadslöner bland heltidsanställda löntagare år 2009

Minskningen av löneskillnader berodde huvudsakligen på de välavlönade löntagarnas långsammare löneutveckling år 2009. Den högst avlönade decilens löner ökade med 2,8 procent på årsnivå och den lägst avlönade decilens med 3,6 procent.

I Nyland krympte löneskillnaderna med cirka en procent från året innan, vilket hade en betydande inverkan på minskningen av löneskillnaden också på hela landets nivå. Nyland har de största löneskillnaderna och bland landskapen har Nyland den största inverkan på utvecklingen av löneskillnaden, då mer än 30 procent av löntagarna arbetar i Nyland.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik, som omfattar alla arbetsgivarsektorer. Månadslönen för den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. I lönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för övertid och tilläggsarbetstid, men inte löneposter av engångsnatur.


Källa: Lönestrukturstatistik 2009, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi (09) 1734 3445, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 8.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2009, Löneskillnaderna minskade något år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2009/pra_2009_2011-04-08_kat_001_sv.html