Liitetaulukko 1. Palkansaajien keskimääräiset tuntiansiot toimialan pääluokan (TOL 2008) ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2010 1)

Toimialaluokitus (TOL 2008) Kokonaisansion keskiarvo, euroa / tunti
Yhteensä Yksityinen sektori Kuntasektori Valtio
Toimialat yhteensä 17,93 18,28 16,4 21
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 15,12 18,73 14,18
B Kaivostoiminta ja louhinta 19,4 19,4 ..
C Teollisuus 19,09 19,1 14,72
D sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 21,43 21,67 19,93
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 17,05 17,33 16,52
F Rakentaminen 18,01 18,04 14,4 26,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 16,7 16,71 13,96
H Kuljetus ja varastointi 16,62 16,62 16,71
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 13,35 13,65 12,15
J Informaatio ja viestintä 23,26 23,31 18,53 22,1
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 22,75 22,74 ..
L Kiinteistöalan toiminta 19,33 19,85 14,11 17,24
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 21,49 22,38 16,63 22,74
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 13,17 13,29 12,61 ..
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 19,26 21,35 16,85 20,81
P Koulutus 19,35 21,66 17,72 20,18
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 16,29 15,69 16,43 19
R Taiteet, viihde ja virkistys 16,07 17,22 14,54 17,44
S Muu palvelutoiminta 15,91 15,92 ..
1) .. Tieto on liian epävarma esitettäväksi
– Ei yhtään havaintoa

Lähde: Palkkarakenne 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman 09 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi 09 1734 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 5.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2010, Liitetaulukko 1. Palkansaajien keskimääräiset tuntiansiot toimialan pääluokan (TOL 2008) ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2010 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2010/pra_2010_2012-04-05_tau_001_fi.html