Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.10.2013

Statens medellöner har ökat mest av arbetsgivarsektorerna åren 2003-2012

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen för heltidsanställda löntagare 3 206 euro och medianlönen 2 853 euro under sista kvartalet 2012. Hos staten var medellönen för heltidsanställda löntagare 3 647 euro, inom den kommunala sektorn 2 932 euro och inom den privata sektorn 3 279 euro. Under åren 2003–2012 ökade medellönerna hos staten med 44 procent, inom den kommunala och privata sektorn var ökningen 35 procent.

Förändring av medellön efter arbetsgivarsektor 2003–2012

Förändring av medellön efter arbetsgivarsektor 2003–2012

Då man jämför medellönerna för olika yrkesgrupper har ökningen varit större hos staten än inom andra arbetsgivarsektorer i fråga om nästan alla yrkesgrupper. Inom staten har lönerna ökat särskilt bland direktörer, specialister och experter. Också inom den kommunala sektorn har förändringen av medellöner varit mycket större än inom den privata sektorn i fråga om flera yrkesgrupper.

Förändring av lön efter yrkesgrupp och arbetsgivarsektor 2003–2012

Yrkesklassificeringen 2010 Förändring av medeltalet för totallönen, procent
Privata sektorn Kommunen Staten
Totalt 35 35 44
1 Chefer 44 1) 42 52
2 Specialister 29 35 46
3 Experter 32 37 50
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 30 35 45
5 Service- och försäljningspersonal 34 31 40
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 32 43 48
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 32 30 36
8 Process- och transportarbetare 33 22 21
9 Övriga arbetstagare 24 25 33
1) Uppgifter för företagets högsta ledning fattas

I och med universitetsreformen överfördes universiteten år 2010 till den privata sektorns lönestatistik, vilket gör att tillväxtprocenten för medellönen inom staten stiger något. Det påverkar dock inte trenden för löneutvecklingen mellan sektorerna. Tabellbilaga 1 innehåller förändringarna av medellöner efter yrkesgrupp och arbetsgivarsektor på så sätt att universiteten ingår i statssektorn också åren 2010–2012.

Uppgifterna i offentliggörandet bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik, som omfattar alla arbetsgivarsektorer. Månadslönen för den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. Förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid innehåller lönerna också lönedelarna för övertid och tilläggsarbetstid, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier.


Källa: Lönestrukturstatistik 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 09 1734 3452, Mika Idman 09 1734 3445, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2012/pra_2012_2013-10-11_tie_001_sv.html