Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.4.2014

Palkansaajien keskiansio Uudellamaalla reippaasti muita maakuntia suurempi

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 3 206 euroa ja mediaaniansio 2 853 euroa. Maakunnista suurimmat keskiansiot olivat Uudellamaalla, 3 560 euroa. Pienimmät keskiansiot olivat Etelä-Savossa (2 815 euroa) ja Kainuussa (2 832 euroa). Ansiot sisältävät säännöllisen työajan palkan lisäksi kaikki palkanlisät ja luontoisedut, mutta eivät kertaluontoisesti maksettavia palkaneriä kuten tulospalkkioita.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo vuonna 2012

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo vuonna 2012

Keskiarvoansioita Uudellamaalla nostaa ylimmän ansiotulodesiilin muuta maata selkeästi suurempi ansiotaso. Eniten ansaitseva kymmenesosa ansaitsi Uudellamaalla 5 505 euroa (9. desiilin yläraja) tai enemmän. Vastaavasti Pirkanmaalla eniten ansaitseva kymmenesosa ansaitsi vähintään 4 520 euroa, ja Etelä-Savossa 3 872 euroa vuonna 2012.

Erot maakuntien välillä ovat huomattavasti pienempiä vähiten ansaitsevan kymmenesosan (1. desiili) kohdalla. Uudellamaalla kokoaikainen palkansaaja kuului 1. desiiliin, mikäli hän ansaitsi 2 104 euroa tai vähemmän. Pirkanmaalla vastaava luku oli 2 008 euroa ja Etelä-Savossa 1 942 euroa.

Suuremman palkkahajonnan myötä palkkaerot ovat Uudellamaalla muita maakuntia suurempia. Uudellamaalla eniten ansaitseva kymmenesosa ansaitsi 2,6 kertaa tai enemmän kuin vähiten ansaitseva kymmenesosa. Vastaava palkkaero vaihteli muissa maakunnissa 2,3:sta (Pirkanmaa) 2,0:aan (Etelä-Savo). Tarkat maakuntakohtaiset ansiotiedot ja hajontaluvut löytyvät liitetaulukosta 1.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden 1. ja 9. desiili maakunnittain vuonna 2012, euroa kuukaudessa

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden 1. ja 9. desiili maakunnittain vuonna 2012, euroa kuukaudessa

Maakuntien väliset erot keskiansioissa ja ansioiden hajonnassa johtuvat osittain palkansaajarakenteiden eroista. Esimerkiksi Uudellamaalla työskentelee muuta maata enemmän johtajia, erityisasiantuntijoita ja asiantuntijoita. Näissä ammattiryhmissä ansiotaso on keskimääräisesti muita ammattiryhmiä suurempi.

Julkaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon. Kokonaistyöajan kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Tilastossa julkaistavat ansiotiedot ovat kokonaisansioita. Kokonaisansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, työaikalisät, sijainti- ja olosuhdelisät, tehtävän, ammattitaidon ja palvelusvuosien perusteella maksettavat lisät, suoritusperusteiset palkanosat, varallaolo- ja päivystyskorvaukset ja luontoisedut, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita.


Lähde: Palkkarakenne 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 09 1734 3452, Jukka Pitkäjärvi 09 1734 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (258,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2012/pra_2012_2014-04-08_tie_001_fi.html