Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.8.2020

Palkansaajien tuntiansioiden mediaani 17,9 euroa vuonna 2019

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan palkansaajien kokonaisansioiden mediaani palkattua tuntia kohden oli 17,9 euroa vuonna 2019. Ammattiryhmistä suurimmat tuntiansiot olivat erityisasiantuntijoilla ja asiantuntijoilla. Työntekijäammateissa tuntiansioiden mediaani vaihteli 13 ja 17 euron välillä.

Palkansaajien kokonaistuntiansioiden mediaani ammattiluokituksen pääryhmän mukaan vuonna 2019

Palkansaajien kokonaistuntiansioiden mediaani ammattiluokituksen pääryhmän mukaan vuonna 2019

Kokonaistuntiansioihin on laskettu mukaan perus- ja taulukkopalkkojen lisäksi kaikki lisät, ylityöansiot ja luontoisedut. Kokonaistuntiansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.

Kokonaistuntiansiot on laskettu kuukausiansioista niiden tuntien perusteella, joilta palkkaa on maksettu. Näin ollen tehtyjen tuntien määrä, lyhyet sairauspoissaolot tai harmaat ylityöt eivät vaikuta tuntiansioihin.

Asiantuntijoiden alin desiili vastaa työntekijäammattien mediaania

Asiantuntijoiden tuntiansioiden alin desiili oli suuruudeltaan samaa luokkaa kuin työntekijäammattien mediaani. Asiantuntija-ammateissa ansaittiin siis pienimmillään sen verran, mitä tyypillinen työntekijäammatissa toiminut palkansaaja ansaitsi palkattua tuntia kohden vuonna 2019.

Vastaavasti asiantuntijoiden kokonaistuntiansioiden mediaani (21,9 euroa) oli samaa luokkaa kuin työntekijöiden suurimmat eli 9. desiilin mukaiset ansiot (21,2 euroa).

Asiantuntijoiden ja työntekijöiden kokonaisansiot palkattua tuntia kohden vuonna 2019

Asiantuntijoiden ja työntekijöiden kokonaisansiot palkattua tuntia kohden vuonna 2019
Mediaaniansiot saadaan, kun palkansaajat asetetaan ansioiden mukaan suuruusjärjestykseen ja valitaan keskimmäinen palkansaaja. Alin eli 1. desiili tarkoittaa euromäärää, jota vähemmän ansaitsi 10 prosenttia palkansaajista, ja 9. desiili euromäärää, jota enemmän ansaitsi 10 prosenttia palkansaajista.

Asiantuntijoihin luetaan virallisen ammattiluokituksen luokat 2 Erityisasiantuntijat ja 3 Asiantuntijat.

Työntekijäammatit koostuvat luokista 4 Toimisto- ja asiakaspalvelu-, 5 Palvelu ja myynti-, 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistus-, 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät ja 9 Muut työntekijät. Luokittelun mukaisesti työntekijöihin sisältyy tässä yhteydessä myös toimihenkilöinä työskenteleviä palkansaajia.

Asiantuntijoiden tyypillisimpiä ammatteja vuonna 2019 olivat sairaanhoitajat, sovellussuunnittelijat ja myyntiedustajat. Työntekijäpuolella eniten palkansaajia työskenteli sosiaalialan hoitajina, siivoojina ja varastotyöntekijöinä.

Asiantuntijat tyypillisesti korkeakoulutettuja

Palkkarakennetilaston tiedot on kerätty syys-joulukuulta. Vuoden 2019 palkkarakennetilasto kuvaa noin 1,7 miljoonan koko- ja osa-aikaisen palkansaajan ansiotietoja. Tilasto kattaa julkisen sektorin ja yksityiseltä sektorilta yli viiden hengen yrityksissä työskentelevät palkansaajat.

Palkansaajista 775 000 oli asiantuntijoita, ja 844 000 työntekijöitä. Johtajia, sotilaita ja tuntemattomien ammattiryhmien palkansaajia oli 75 000.

Asiantuntijoista noin 80 prosentilla oli vähintään alimman korkea-asteen koulutus. Puolestaan työntekijäammateissa noin 81 prosentilla oli korkeintaan toisen asteen eli lukio- tai ammattikoulutason tutkinto.

Palkansaajien osuus korkeimman suoritetun tutkinnon mukaan asiantuntija- ja työntekijäammateissa vuonna 2019

Palkansaajien osuus korkeimman suoritetun tutkinnon mukaan asiantuntija- ja työntekijäammateissa vuonna 2019

Osa-aikatöiden tekeminen oli vuonna 2019 selkeästi yleisempää työntekijäammateissa. Työntekijöistä 25 prosenttia työskenteli osa-aikaisena, kun taas asiantuntijoiden vastaava prosentti oli 10. Näin ollen erot asiantuntija- ja työntekijäammattien välisissä tuntiansioissa kertautuvat kuukausi- ja vuositasolla suuremmiksi työntekijöiden lyhyempien työaikojen myötä.

Palkkarakennetilaston mukaan julkisen sektorin työntekijöistä 59 prosenttia työskenteli asiantuntijatehtävissä. Vastaava lukema yksityisellä sektorilla oli 40 prosenttia.


Lähde: Palkkarakenne 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (260,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2019/pra_2019_2020-08-31_tie_001_fi.html