Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter utbildningsnivå år 2020

Nationell Utbildningsnivå 2016 Kön Totallöner, euro/månad
Antal Decil 1 Median Decil 9 Genomsnitt
2 Högre grundnivå Totalt 108 820 1 972 2 703 4 145 2 953
Män 67 266 2 108 2 933 4 485 3 180
Kvinnor 41 554 1 867 2 401 3 446 2 585
3 Andra stadiet Totalt 544 984 2 136 2 813 4 170 3 029
Män 300 623 2 309 3 120 4 549 3 331
Kvinnor 244 361 2 040 2 512 3 391 2 657
4 Specialyrkesutbildningsnivå Totalt 26 394 2 364 3 291 4 930 3 516
Män 14 522 2 697 3 676 5 356 3 918
Kvinnor 11 872 2 217 2 834 4 080 3 025
5 Lägsta högre nivå Totalt 149 183 2 451 3 308 5 275 3 653
Män 50 577 2 725 4 068 6 261 4 348
Kvinnor 98 606 2 394 3 061 4 423 3 297
6 Lägre högskolenivå Totalt 298 445 2 493 3 338 5 258 3 656
Män 132 601 2 700 3 932 6 020 4 198
Kvinnor 165 843 2 408 3 003 4 261 3 221
7 Högre högskolenivå Totalt 273 785 2 953 4 275 6 952 4 709
Män 114 686 3 235 4 785 7 721 5 225
Kvinnor 159 099 2 833 3 997 6 220 4 337
8 Forskarutbildningsnivå Totalt 26 725 3 621 5 057 8 273 5 624
Män 13 770 3 656 5 283 8 628 5 870
Kvinnor 12 955 3 492 4 818 7 948 5 363
Totalt Totalt 1 428 336 2 262 3 217 5 357 3 599
Män 694 046 2 425 3 555 5 876 3 932
Kvinnor 734 290 2 177 2 950 4 720 3 284

Källa: Lönestrukturstatistik 2020, Statikcentralen

Förfrågningar: Hanna Jokimäki 029 551 3333, Matti Lahdenmäki 029 551 3690, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2020, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter utbildningsnivå år 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2020/pra_2020_2021-10-11_tau_001_sv.html