Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 29.4.2021

Tuontipanosten hinnat nousivat kotimaisten panosten hintoja enemmän vuonna 2018

Välituotekäytön hinnat nousivat vuonna 2018 kaikilla toimialoilla yhteensä 3,2 prosenttia Tilastokeskuksen panos-tuotostilaston mukaan. Kotimarkkinoilta hankittujen panosten hinnat nousivat 2,6 prosenttia, kun taas ulkomailta tuotujen panosten hinnat nousivat 4,5 prosenttia. Panosten tuonnilla oli siis keskimäärin toimialan välituotekäytön hinnanmuutosta nostava vaikutus.

Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettujen tavaroiden ja palveluiden arvosta, lukuun ottamatta kiinteitä varoja, joiden kulutus kirjataan kiinteän pääoman kulumisena. Tavarat ja palvelut voidaan joko muuntaa tai käyttää hyväksi tuotantoprosessissa. Noin 30 prosenttia kaikista panoksista tuodaan ulkomailta.

Suurin vaikutus panosten tuonnilla on toimialoilla, joilla välituotteista suuri osa tuodaan ulkomailta, ja joiden ulkomailta tuotujen välituotteiden hinnat ovat kehittyneet kotimarkkinapanoksiin nähden poikkeavasti.

Suurin tuonnin hintavaikutus yritysten välituotekäyttöön oli toimialalla 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus. Tähän vaikutti se, että toimialan panosten tuontiosuus oli keskimääräistä suurempi, 74 prosenttia, ja tuontihintojen 23 prosentin nousu oli kotimaisten panosten 10 prosentin hinnannousua suurempi.

Toimialojen välituotekäytön hinnanmuutokset ja tuontiosuudet

Toimialojen välituotekäytön hinnanmuutokset ja tuontiosuudet

Tuontipanosten käyttö hillitsi yritysten välituotekäytön hinnanmuutosta etenkin toimialla 26 Tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus. Tällä toimialalla tuontipanosten hinnat laskivat edelliseen vuoteen verrattuna noin yhden prosentin, kotimaisten panosten hintojen noustessa saman verran. Tuontipanosten osuuden ollessa 54 prosenttia kaikista toimialan panoksista, laskeneet tuontihinnat pitivät toimialan välituotteiden hinnanmuutoksen keskimäärin nollassa.

Toimialan 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus lisäksi tuontipanosten hinnat kasvoivat merkittävästi toimialoilla 03 Kalastus ja vesiviljely (+14 prosenttia), 05_09 Kaivostoiminta ja louhinta (+9 prosenttia), 24 Metallien jalostus (+8 prosenttia) sekä 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (+8 prosenttia).

Tuontipanosten hinnat laskivat vuonna 2018 vain muutamalla toimialalla. Suurin lasku oli toimialalla 61 Televiestintä, jonka tuontipanosten hinnat putosivat 1,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Tilastokeskus julkaisee vuosittain kansantalouden tuotevirtoja kuvaavat tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niistä johdetut panos-tuotos- ja analyysitaulukot. Nyt julkaistaan vuotta 2018 koskevat tiedot. Vuoden 2019 taulukot julkaistaan marraskuussa 2021.


Lähde: Panos-tuotos 2018, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Markku Räty 029 551 2647, Ville Lindroos 029 551 3323, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (227,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2018/pt_2018_2021-04-29_tie_001_fi.html