Suomen virallinen tilasto

Panos-tuotos

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Tuontipanosten hinnat nousivat kotimaisten panosten hintoja enemmän vuonna 2018
29.4.2021
Välituotekäytön hinnat nousivat vuonna 2018 kaikilla toimialoilla yhteensä 3,2 prosenttia Tilastokeskuksen panos-tuotostilaston mukaan. Kotimarkkinoilta hankittujen panosten hinnat nousivat 2,6 prosenttia, kun taas ulkomailta tuotujen panosten hinnat nousivat 4,5 prosenttia. Panosten tuonnilla oli siis keskimäärin toimialan välituotekäytön hinnanmuutosta nostava vaikutus.

Kuvaus: Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot kuvaavat yksityiskohtaisesti kansantalouden tuotevirtoja. Ne soveltuvat tuotantotoiminnan rakenteen ja toimialojen välisten riippuvuuksien analysointiin. Taulukot yksityiskohtaistavat kansantalouden tilinpitoa ja muodostavat yhtenäisen kehikon tilinpidon tuotevirtojen kuvaukselle. Kun taulukot laaditaan kiinteänä osana kansantalouden tilinpitoa, ne parantavat myös muiden tilinpidon tietojen laatua.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansantalouden tilinpito, panos-tuotosanalyysi, toimialat, tuonti, tuotanto.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Panos-tuotostilasto täydentyy kiinteähintaisilla taulukoilla
5.12.2018
Vuodesta 2015 lähtien panos-tuotostilastossa tarjontataulukko perushintaan ja käyttötaulukko ostajanhintaan julkaistaan myös edellisen vuoden hintaisina.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/index.html