Suomen virallinen tilasto

Panos-tuotos

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Elintarviketeollisuudessa teollisuuden suurimmat välilliset työllisyysvaikutukset vuonna 2017
27.11.2020
Elintarviketeollisuudessa oli teollisuustoimialojen suurimmat välilliset vaikutukset Suomen kansantalouden työllisyyteen Tilastokeskuksen panos-tuotostilaston mukaan vuonna 2017. Toimialan tuotteiden loppukäytön (kulutusmenot + pääoman bruttomuodostus + vienti) miljoonan euron suuruisen lisäyksen välillinen vaikutus koko talouden työllisten määrään oli 9,5 työllistä. Seuraavaksi suurimmat välilliset työllisyysvaikutukset olivat sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistuksessa (5,7) sekä muiden kulkuneuvojen valmistuksessa (5,2).

Kuvaus: Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot kuvaavat yksityiskohtaisesti kansantalouden tuotevirtoja. Ne soveltuvat tuotantotoiminnan rakenteen ja toimialojen välisten riippuvuuksien analysointiin. Taulukot yksityiskohtaistavat kansantalouden tilinpitoa ja muodostavat yhtenäisen kehikon tilinpidon tuotevirtojen kuvaukselle. Kun taulukot laaditaan kiinteänä osana kansantalouden tilinpitoa, ne parantavat myös muiden tilinpidon tietojen laatua.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansantalouden tilinpito, panos-tuotosanalyysi, toimialat, tuonti, tuotanto.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Panos-tuotostilasto täydentyy kiinteähintaisilla taulukoilla
5.12.2018
Vuodesta 2015 lähtien panos-tuotostilastossa tarjontataulukko perushintaan ja käyttötaulukko ostajanhintaan julkaistaan myös edellisen vuoden hintaisina.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/index.html