Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 4. neljännes 2021

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 108,7 0,4 2,6
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 114,7 2,1 8,3
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 110,6 2,6 5,9
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 90,1 6,2 2,0
49.31 Paikallisliikennepalvelut 99,2 6,9 5,5
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 123,3 4,0 7,0
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 90,9 4,3 3,2
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 114,3 1,0 6,6
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 103,0 1,4 9,3
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 81,1 -5,9 -24,0
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 101,6 2,7 16,5
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 122,0 1,7 12,1
52.10 Varastointipalvelut 105,1 -0,9 -2,8
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,4 0,0 2,1
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 90,1 -1,4 -8,0
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 134,0 2,7 20,1
53 Posti- ja kuriiripalvelut 138,4 0,5 3,9
53.10 Postin yleispalvelut 148,7 0,5 6,5
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 109,9 0,5 2,7
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 111,7 0,9 2,8
55 Majoituspalvelut 115,5 3,5 13,7
56 Ravitsemispalvelut 111,4 0,7 1,9
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 104,3 0,5 0,7
58 Kustannuspalvelut 110,9 1,0 1,6
59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut 104,9 1,9 .
61 Televiestintäpalvelut 101,4 0,9 1,2
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,5 0,2 0,3
63 Tietopalvelut 91,8 0,3 -0,8
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 109,0 0,4 1,6
68 Kiinteistöalan palvelut 109,0 0,4 1,6
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 109,1 0,3 1,6
68.20A Toimistotilojen vuokrat 107,0 0,8 2,3
68.20B Liiketilojen vuokrat 106,2 0,7 2,5
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 111,6 0,0 0,8
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 105,7 2,2 2,7
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 106,0 -0,9 0,8
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 109,7 0,1 1,5
69.10 Lakiasiainpalvelut 115,9 -0,8 1,7
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 106,5 0,6 1,3
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 108,1 0,1 1,7
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 108,1 0,1 1,7
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 104,6 0,2 1,1
71.11 Arkkitehtipalvelut 110,7 0,0 1,6
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 104,6 0,2 1,0
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 102,3 -0,4 1,2
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,1 -0,1 -0,1
73.1 Mainospalvelut 103,8 -0,1 -0,1
74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut 97,1 -11,0 .
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 102,1 -0,2 0,8
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 93,3 -1,6 -1,7
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 126,0 -16,7 15,4
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 91,0 -0,8 -2,4
78 Työvoimapalvelut 109,6 0,2 3,5
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 109,6 0,2 3,5
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut, muut varauspalvelut ja niihin liittyvät palvelut 98,5 5,3 .
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 107,9 0,2 4,6
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 111,0 0,4 2,4
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 113,1 0,3 2,4
81.2 Siivouspalvelut 109,7 0,5 2,3
82 Hallinto-, toimisto- ja muut tukipalvelut liike-elämälle 100,4 1,1 .
P KOULUTUSPALVELUT 106,8 0,1 -0,5
85 Koulutuspalvelut 106,8 0,1 -0,5
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 118,6 0,0 4,4
86 Terveydenhuoltopalvelut 118,6 0,0 4,4
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 108,2 0,5 2,8
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 119,6 0,8 3,3
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 103,1 0,4 2,6
S MUUT PALVELUT 108,0 0,1 0,9
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 110,5 0,3 2,2
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 107,5 0,1 0,7
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 103,3 -0,3 -1,2
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 109,1 0,4 1,7
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 114,0 0,1 2,2

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 24.01.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 4. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 4. neljännes 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/04/pthi_2021_04_2022-01-24_tau_001_fi.html