Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 4:e kvartalet 2021

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 108,7 0,4 2,6
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 114,7 2,1 8,3
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 110,6 2,6 5,9
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 90,1 6,2 2,0
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 99,2 6,9 5,5
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 123,3 4,0 7,0
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 90,9 4,3 3,2
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 114,3 1,0 6,6
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem 104,7 0,0 0,0
50 Tjänster avseende sjötransport 103,0 1,4 9,3
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 81,1 -5,9 -24,0
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 101,6 2,7 16,5
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 122,0 1,7 12,1
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 105,1 -0,9 -2,8
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 101,4 0,0 2,1
52.24 Tjänster avseende godshantering 90,1 -1,4 -8,0
52.29 Andra stödtjänster till transport 134,0 2,7 20,1
53 Postbefordran och kurirtjänster 138,4 0,5 3,9
53.10 Postbefordran via nationella posten 148,7 0,5 6,5
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 109,9 0,5 2,7
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 111,7 0,9 2,8
55 Hotell- och logitjänster 115,5 3,5 13,7
56 Bar- och restaurangtjänster 111,4 0,7 1,9
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 104,3 0,5 0,7
58 Förlagstjänster 110,9 1,0 1,6
59 Tjänster avseende film-, video- och tv-produktion, ljudinspelningar och fonogramutgivning 104,9 1,9 .
61 Telekommunikation 101,4 0,9 1,2
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,5 0,2 0,3
63 Informationstjänster 91,8 0,3 -0,8
L FASTIGHETSTJÄNSTER 109,0 0,4 1,6
68 Fastighetstjänster 109,0 0,4 1,6
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 109,1 0,3 1,6
68.20A Hyror för kontorslokaler 107,0 0,8 2,3
68.20B Hyror för affärslokaler 106,2 0,7 2,5
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 111,6 0,0 0,8
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 105,7 2,2 2,7
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 106,0 -0,9 0,8
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 109,7 0,1 1,5
69.10 Juridiska tjänster 115,9 -0,8 1,7
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 106,5 0,6 1,3
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster 108,1 0,1 1,7
70.2 Företagsrådgivningstjänster 108,1 0,1 1,7
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 104,6 0,2 1,1
71.11 Arkitekttjänster 110,7 0,0 1,6
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. 104,6 0,2 1,0
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 102,3 -0,4 1,2
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 104,1 -0,1 -0,1
73.1 Reklamtjänster 103,8 -0,1 -0,1
74 Tjänster från annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 97,1 -11,0 .
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 102,1 -0,2 0,8
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 93,3 -1,6 -1,7
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 126,0 -16,7 15,4
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 91,0 -0,8 -2,4
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster 109,6 0,2 3,5
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 109,6 0,2 3,5
79 Resetjänster och relaterade tjänster 98,5 5,3 .
80 Säkerhets- och bevakningstjänster 107,9 0,2 4,6
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 111,0 0,4 2,4
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 113,1 0,3 2,4
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 109,7 0,5 2,3
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster 100,4 1,1 .
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,8 0,1 -0,5
85 Tjänster avseende utbildning 106,8 0,1 -0,5
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 118,6 0,0 4,4
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 118,6 0,0 4,4
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 108,2 0,5 2,8
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 119,6 0,8 3,3
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 103,1 0,4 2,6
S ANDRA TJÄNSTER 108,0 0,1 0,9
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 110,5 0,3 2,2
96 Andra konsumenttjänster 107,5 0,1 0,7
96.01 Tvätteritjänster 103,3 -0,3 -1,2
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 109,1 0,4 1,7
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 114,0 0,1 2,2

Källa: Producentprisindex för tjänster 2021, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 4:e kvartalet 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/04/pthi_2021_04_2022-01-24_tau_001_sv.html