Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 4:e kvartalet 2021

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 112,0 0,6 2,3
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 103,5 5,1 4,0
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 100,3 6,3 4,7
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 90,1 6,2 2,0
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 99,2 6,9 5,5
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 123,3 4,0 7,0
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 90,9 4,3 3,2
50 Tjänster avseende sjötransport 81,1 -5,9 -24,0
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 81,1 -5,9 -24,0
51 Tjänster avseende lufttransport 116,7 3,6 4,8
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 101,4 0,0 2,1
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 101,4 0,0 2,1
53 Postbefordran och kurirtjänster 146,1 0,8 4,8
53.10 Postbefordran via nationella posten 146,1 0,8 4,8
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 112,3 0,7 2,6
55 Hotell- och logitjänster 124,4 1,4 14,0
56 Bar- och restaurangtjänster 111,4 0,7 1,9
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 118,8 1,5 2,9
59 Tjänster avseende film-, video- och tv-produktion, ljudinspelningar och fonogramutgivning 106,7 3,1 .
61 Telekommunikation 114,5 1,5 3,2
L FASTIGHETSTJÄNSTER 111,3 0,1 0,9
68 Fastighetstjänster 111,3 0,1 0,9
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 111,6 0,0 0,8
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 111,6 0,0 0,8
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 105,7 2,2 2,7
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 97,2 -6,4 0,5
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 96,4 -0,9 -0,3
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 96,4 -0,9 -0,3
74 Tjänster från annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 103,0 -19,7 .
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 113,0 -3,5 4,6
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 126,0 -16,7 15,4
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 126,0 -16,7 15,4
79 Resetjänster och relaterade tjänster 99,0 5,6 .
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 113,4 0,7 3,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 113,4 0,7 3,3
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,8 0,1 -0,5
85 Tjänster avseende utbildning 106,8 0,1 -0,5
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 121,5 0,0 3,6
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 121,5 0,0 3,6
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 108,0 0,5 2,8
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 119,6 0,8 3,3
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 103,1 0,4 2,6
S ANDRA TJÄNSTER 109,6 0,4 1,8
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 110,2 0,3 2,2
96 Andra konsumenttjänster 109,4 0,4 1,8
96.01 Tvätteritjänster 108,2 1,1 1,6
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 109,1 0,4 1,7
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 114,0 0,1 2,2

Källa: Producentprisindex för tjänster 2021, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 4:e kvartalet 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/04/pthi_2021_04_2022-01-24_tau_003_sv.html