Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Basåren och datumet för offentliggörandet av producentprisindexen för tjänster revideras i april

Urvalet av producentprisindexerna för tjänster uppdateras, och viktstrukturerna revideras att motsvara värdena av tjänster i år 2010. Det nya basåret är 2010. De första nya 2010=100-indexen publiceras den 24:e april 2012. Från och med statistiken för det första kvartalet 2012 publiceras producentprisindexerna för tjänster den 24:e i månaden efter statistikkvartalet eller närmaste följande vardag.


Senast uppdaterad 17.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/pthi_2012-01-17_uut_001_sv.html