Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Producentprisindexet för tjänster förnyas

Producentprisindexet för tjänster förnyas och basåret ändras till år 2015. Samtidigt uppdateras statistikens viktstrukturer att motsvara värdet av produktionen för år 2015. Även tjänstegrupps- och företagsurvalen uppdateras. I fortsättningen används som klassificering i offentliggörandena CPA-produktklassificeringen, istället för näringsgrensindelningen som tidigare använts. Indextal med det nya basåret finns tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas 24.4.2018. Index med basåren 2010=100 och 2005=100 kommer att räknas framåt i tid genom kedjning med indexet med de senaste basåren, därmed utvecklas de på samma sätt som det index med basåret 2015=100.

Innehållet i producentprisindexet för tjänster utvidgas

Utöver utvecklingen av priserna på tjänster som företagen producerar åt företag eller den offentliga sektorn (Business to Business, BtoB) beskriver indexet i fortsättningen också utvecklingen av priserna på tjänster som företagen erbjuder hushåll (Business to Consumers, BtoC) och alla slutanvändare (Business to All, BtoAll). I samband med förnyandet publiceras som en ny indexserie Andra stödtjänster till transport (CPA 2015: 52.29).


Senast uppdaterad 18.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/pthi_2018-04-18_uut_001_sv.html