Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilaston sivuilla.

Palvelujen viennin arvoa tarkistettu vuosina 1999-2004

Palvelujen viennin arvoa vuosina 1999-2004 on tarkistettu Suomen kansantalouden tilinpidon menetelmä- ja aikasarjauudistuksen yhteydessä. Tasotarkistuksen taustalla ovat Tilastokeskuksen parantuneet tiedonkeruuvaltuudet, jotka ovat antaneet aiempaa laajemman mahdollisuuden vertailla eri tilastojen lähdetietoja. Vertailun seurauksena palvelujen ulkomaankaupan käsitteen tulkintaa on tarkennettu: liike-elämän palvelujen vientiin on lisätty eriä, jotka aikaisemmin on jouduttu kohdentamaan yritysten välituotekäyttöön tasapainotettaessa kansantalouden tarjontaa ja kysyntää. Palvelujen ulkomaankaupan tasokorjatut sarjat esitetään oheisissa taulukoissa vuosille 2000-2004.


Päivitetty 31.3.2006

Viittausohje:

Tilasto: Palvelujen ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3509. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pul/pul_2006-03-31_uut_001.html