Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilaston sivuilla.

Palvelujen tuonnin arvoa tarkistettu vuosina 2002-2005

Palvelujen ulkomaankaupan tilaston ylläpito- ja kehitystyön edetessä Tilastokeskus on ollut yhteydessä tiedonantajiin, koska on pidetty tarpeellisena tarkentaa tiedustelussa käytettäviä käsitteitä ja määritelmiä sekä niiden soveltamista. Tämän yhteydenpidon tuloksena Tilastokeskus on saanut uutta tietoa palveluiden tuonnista vuosille 2002-2005. Lisätyt tiedot muodostuvat pääosin samaan konserniin kuuluvien yritysten välisestä palveluiden ulkomaankaupasta.

Päivitetyt tiedot julkaistaan vuodesta 2002 alkaen, josta eteenpäin vuosittaiset tiedot ovat vertailukelpoisia. Palvelujen tuonnin korjatut tiedot esitetään tilaston verkkosivujen taulukoissa.


Päivitetty 17.12.2007

Viittausohje:

Tilasto: Palvelujen ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3509. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pul/pul_2007-12-17_uut_001.html