Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Publicerad: 31.5.2004

Presidentvalet 2000

Översikten har korrigerats 9.11.2020: Den korrigeringen är markerad med rött.

Den första valomgången i presidentvalet 2000 förrättades den 16 januari och den andra den 6 februari 2000 (i enlighet med vallagen 714/1998, som trädde i kraft 8.10.1998). Röstetalen för presidentkandidaterna och uppgifter om de röstberättigade och om väljarna redovisas för båda valomgångarna.

På Statistikcentralens webbsidor Presidentvalet 2000 publicerades på valnatten tabeller och textredogörelser utgående från det preliminära (100 %) resultatet (16.1.2000). Samtidigt uppdaterades tidsserietabellerna. Språket i tabellerna är finska, svenska och engelska - bara textredogörelserna och pressmeddelandena finns på respektive språk, eftersom målet har varit att publicera statistikuppgifterna så snabbt som möjligt efter att de färdigställts. Statistiken har uppdaterats med siffrorna i det fastställda resultatet (20.1.2000 =>).

Obs! Valkartorna över väljarstödet för kandidaterna år 2000 samt valdeltagandet efter kommun visas som html-sidor => kartor.

En snabbanalys av presidentvalet 2000 kunde beställas separat. Kandidaternas framgång granskades efter område med hjälp av olika bakgrundsvariabler. En liknande analys gjordes av kommunalvalet 2000 (=> kommunalvalet => figurer).

I valkartstjänsten 2006 (öppnas i januari 2006) finns temakartor med anknytande tabeller.

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kartor

Senast uppdaterad 31.5.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Presidentval [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3680. 2000. Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pvaa/2000/pvaa_2000_2004-05-31_tie_001_sv.html