Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 24.9.2009

Ulkomaisten matkustajien määrä pieneni mutta kulutus pysyi ennallaan talvella 2008–2009

Suomessa vieraili talvikaudella 2008–2009 eli marraskuun ja huhtikuun välisenä aikana noin 2,4 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Määrä oli 6 prosenttia edellistä talvea pienempi. Suurin ryhmä, 1,1 miljoonaa matkustajaa, olivat Venäjällä asuvat, joiden määrä pysyi lähes ennallaan. Ruotsissa ja Virossa asuvien matkustajien määrät pienenivät lähes 10 prosenttia, ja Britanniassa sekä Saksassa asuvia matkustajia kävi noin 20 prosenttia vähemmän kuin edellisenä talvena. Ensimmäistä kertaa Venäjällä asuvia matkustajia kävi Suomessa enemmän kuin EU-maiden asukkaita. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ja Matkailun edistämiskeskuksen Rajahaastattelututkimuksesta, jossa haastateltiin noin 14 200 Suomesta poistuvaa ulkomaista matkustajaa Suomen vilkkaimmilla rajanylityspaikoilla.

Talvikausilla 2005-2009 Suomessa vierailleet merkittävimpien lähtömaiden matkustajat

Vapaa-ajan matkustaminen piti pintansa

Talvella 2008–2009 Suomessa oli vapaa-ajan matkalla 1,1 miljoonaa ulkomaista matkustajaa, missä oli 11 prosentin lisäys edelliseen talveen verrattuna. Vapaa-ajan matkustajien osuus oli 47 prosenttia kaikista kävijöistä. Tuttava- ja sukulaisvierailijoita oli 11 prosenttia kävijöistä. Heidän lukumääränsä oli edellisen talven tasolla. Sen sijaan työmatkalaisten osuus Suomessa käyneistä ulkomaisista matkustajista oli laskenut 26 prosenttiin oltuaan edellisellä talvikaudella vielä 30 prosenttia. Työn takia matkustavien lukumäärä oli laskenut lähes viidenneksellä vuoden takaisesta.

Kokonaiskulutus pysyi ennallaan, päiväkohtainen kasvoi

Ulkomaiset matkustajat käyttivät Suomessa päivää kohden keskimäärin 72 euroa. Työmatkalaisten keskikulutus oli 90 euroa ja vapaa-ajan matkaajien (pl. tuttava- ja sukulaisvierailijat) 87 euroa. Tuttava- ja sukulaisvierailijoilla sekä muista syistä (esim. kauttakulku, opiskelu) matkustavilla summat olivat huomattavasti pienempiä. Keskimääräinen kulutus vierailua kohden oli kaikilla kävijöillä 299 euroa, työn takia käyneillä 433 euroa ja vapaa-ajan matkustajilla 271 euroa. Keskimääräinen kulutus niin päivää kuin vierailuakin kohden kasvoi edellisestä talvesta. Tämä kompensoi kävijöiden vähenemistä siten, että ulkomaalaisten Suomeen tuoma kokonaissumma talvella 2008–2009 oli 717 miljoonaa euroa, eli jopa hieman suurempi kuin vuotta aiemmin.

Ulkomaisten matkustajien rahankäyttö Suomessa talvikausina 2005–2009

Rahankäyttö 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
Rahankäyttö päivää kohden keskimäärin (EUR) 63 66 57 61 72
Rahankäyttö vierailua kohden keskimäärin (EUR) 258 283 281 279 299
Suomeen tuodut rahamäärät yhteensä (1 000 000 EUR) 518 589 660 714 717

Tutkimuksessa rahankulutukseen eivät sisälly Ahvenanmaalla käytetyt rahasummat, laivoilla tai lentoasemilla tehdyt tax-free -ostokset, suurin osa Ruotsin ja Norjan vastaisilla maarajoilla käytävästä säännöllisestä rajakaupasta eivätkä myöskään osana pakettimatkaa tehdyt ennakkomaksut. Rahatiedot poikkeavat siten laskennallisesti hieman matkustustaseen rahankäyttötiedoista. Rahankäyttötiedot on ilmoitettu kyseisen vuoden hintatasossa.

Lähde: Rajahaastattelututkimus. Matkailun edistämiskeskus / Tilastokeskus

Lisätietoja: Jyrki Krzywacki (09) 1734 2701, rajahaastattelut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

 


Päivitetty 22.9.2011

Viittausohje:

Tilasto: Rajahaastattelututkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9795. Talvi (1.11.2008-30.4.2009) 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rajat/2009/01/rajat_2009_01_2009-09-24_tie_001.html