Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.9.2010

Ulkomaisten kävijöiden määrä Suomessa kääntyi kasvuun talvella 2009–2010

Talvella 2009-2010, marraskuun ja huhtikuun välisenä aikana, Suomessa vieraili 2,4 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi edellisestä talvikaudesta yhden prosentin. Ulkomaiset matkustajat toivat Suomeen talven aikana yhteensä noin 720 miljoonaa euroa, missä myös oli noin prosentin lisäys vuotta aiempaan verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen ja Matkailun edistämiskeskuksen yhteisestä Rajahaastattelututkimuksesta.

Suomessa käyneet ulkomaiset matkustajat talvikausilla 2005/06-2009/10

Asuinmaa Vuosi
2005/06
(1000 matk.)
2006/07
(1000 matk.)
2007/08
(1000 matk.)
2008/09
(1000 matk.)
2009/10
(1000 matk.)
Muutos 2008/09-2009/10,
prosenttia (%)
Kaikki kävijät 2 079 2 348 2 559 2 396 2 419 +1
Venäjä 814 963 1 103 1 097 1 056 -4
Ruotsi 311 308 319 292 277 -5
Viro 178 205 198 181 245 +35
Britannia 158 198 204 162 133 -18
Saksa 120 113 129 104 123 +18

Eniten matkustajia saapui Venäjältä. Venäjältä tuli Suomeen 1,1 miljoonaa matkustajaa eli lähes 45 prosenttia kokonaismatkustajamäärästä. Ruotsista vieraili Suomessa toiseksi suurin lukumäärä matkustajia, 277 000 matkustajaa. Kolmanneksi eniten matkustajia tuli Virosta, 245 000 matkustajaa. Venäjältä ja Ruotsista matkustaneiden määrä väheni edellisvuoteen verrattuna, mutta Virosta saapuneiden määrä nousi. Suomeen saapuneista ulkomailla asuvista matkustajista kuusi prosenttia oli Suomen kansalaisia.

Talvella 2009-2010 ulkomaisista matkustajista 49 prosenttia oli Suomessa vapaa-ajanmatkalla. Tuttava- tai sukulaisvierailulla kävi 12 prosenttia matkustajista. Työmatkalla Suomessa kävi yli neljännes matkustajista. Lähes joka kymmenes ulkomainen matkustaja oli Suomessa kauttakulkumatkalla.

Talvella 2009-2010 ulkomaiset matkustajat viipyivät Suomen-vierailullaan keskimäärin 3,3 yötä. Kokonaismäärältään eniten öitä Suomessa viettivät Virosta, Venäjältä ja Ruotsista tulleet matkustajat. Suomeen tehdyistä matkoista 39 prosenttia ei sisältänyt lainkaan yöpymistä. Päivämatkoja tehtiin eniten Venäjältä. Lähes 60 prosenttia Suomessa yöpyneistä ulkomaisista matkustajista majoittui hotellissa tai motellissa. Tuttavien tai sukulaisten luona yöpyi 24 prosenttia matkustajista. Työmatkalaisista 80 prosenttia yöpyi hotellissa tai motellissa, vapaa-ajan matkustajista vajaat 60 prosenttia.

Ulkomaiset matkustajat kuluttivat Suomen-vierailullaan keskimäärin 299 euroa talvella 2009-2010. Kokonaiskulutus vierailua kohden oli samalla tasolla kuin edellisenä talvena. Päivää kohden ulkomaiset matkustajat käyttivät kaksi euroa vähemmän kuin edellisenä talvena eli keskimäärin 70 euroa.


Lähde: Rajahaastattelututkimus 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jyrki Krzywacki (09) 1734 2701, rajahaastattelut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.9.2010

Viittausohje:

Tilasto: Rajahaastattelututkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9795. Talvi (1.11.2009-30.4.2010) 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rajat/2010/01/rajat_2010_01_2010-09-22_tie_001_fi.html