Tabellbilaga 2. Byggnader efter användningssyfte åren 1980 - 2013

Användningssyfte 1980 1990 2000 2010 2013
BYGGNADER TOTALT 934 845 1 162 410 1 299 624 1 446 096 1 483 990
A. Bostadsbyggnader 842 662 1 012 163 1 120 714 1 234 602 1 265 547
Fristående småhus 775 678 914 928 1 002 747 1 101707 1 128 366
Rad- och kedjehus 22 613 52 522 66 281 76 241 78 751
Flervåningsbostadshus 44 371 44 713 51 686 56 654 58 430
C-N Övriga byggnader 92 183 150 247 178 910 211 494 218 443
C Butiksbyggnader 21 926 33 138 40 294 41 961 42 704
D Kontorsbyggnader 7 551 9 913 11 037 10 835 10 881
E Trafikbyggnader 10 640 36 784 45 225 54 716 56 197
F Vårdbyggnader 3 992 5 796 6 978 8 058 8 520
G Byggnader för samlingslokaler 6 659 10 231 12 943 13 509 13 899
H Undervisningsbyggnader 7 750 8 545 9 136 8 903 8 888
J lndustribyggnader 19 507 29 106 36 437 40 629 42 245
K Lagerbyggnader 8 730 5 446 6 423 27 170 29 443
L,N Övriga byggnader 5 428 6 948 10 437 5 713 5 666

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Topias Pyykkönen 09 1734 2628 ( 9.6.2014 => 029 551 2628 ), Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Harala Riitta


Uppdaterad 23.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2013, Tabellbilaga 2. Byggnader efter användningssyfte åren 1980 - 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2013/rakke_2013_2014-05-23_tau_002_sv.html