Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2016

Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Totalt 1 512 241 2 968 200 5 377 099
      1 - 2 våningar 1 439 737 1 736 932 3 617 169
      3 - 9 våningar 56 029 1 210 777 1 731 608
      10 + våningar 313 15 737 21 659
      okänt våningsantal 16 162 4 754 6 663
Fristående småhus 1 149 827 1 154 458 2 669 625
Rad- och kedjehus 80 547 405 379 711 332
Flervåningsbostadshus 59 926 1 352 258 1 918 162
      1 - 2 våningar 17 467 150 921 202 620
      3 - 9 våningar 41 966 1 183 042 1 690 825
      10 + våningar 217 15 409 21 198
      okänt våningsantal 276 2 886 3 519
Övriga än bostadsbyggnader 221 941 56 105 77 980
      1 - 2 våningar 196 508 33 354 49 308
      4 - 9 våningar 9 550 20 612 25 144
      10 + våningar 96 328 461
      okänt våningsantal 15 787 1 811 3 067

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2016, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2016/rakke_2016_2017-05-24_tau_001_sv.html