Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennuskanta 2020 (Korjattu 3.6.2021)

Rakennuskannasta suurin osa asuinrakennuksia

Rakennuskanta, johon ei lasketa kesämökkejä eikä myöskään maatalous- tai muita talousrakennuksia, käsitti vuoden 2020 lopussa kaikkiaan 1,5 miljoonaa rakennusta. Asuinrakennuksia, joista suurin osa on omakotitaloja, oli koko rakennuskannasta 86 prosenttia. Muita kuin asuinrakennuksia (mukaan lukien asuntolat ja erityisryhmien asuinrakennukset) oli yhteensä 217 000 eli 14 prosenttia koko rakennuskannasta. Asuinrakennuksista 60 prosenttia on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen, omakoti- ja paritaloista 58 prosenttia ja kerrostaloista 66 prosenttia.

Rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2020 lopussa yhteensä yli 505 miljoonaa neliömetriä. Rakennusten keskimääräinen pinta-ala oli noin 330 neliömetriä, muiden kuin asuinrakennusten keskimääräinen pinta-ala oli noin 900 neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta oli vain 63 prosenttia. Muista kuin asuinrakennuksista teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset olivat kerrosalaltaan suurin ryhmä.

Taulukko 3. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 31.12.2020

Rakennusluokitus 2018                                                               Rakennusten lukumäärä 2020 Kerrosala, m2    Kerrosalan osuus, %
Kaikki rakennukset 1 536 650 505 285 969 100,0
0110, 0111 Omakoti- ja paritalot 1 169 903 169 521 401 33,5
0112 Rivitalot 84 022 36 374 762 7,2
012 Kerrostalot 65 479 107 857 851 21,3
013, 014 Asuntolarak. ja erityisryhmien asuinrakennukset 2 604 2 988 982 0,6
03 Liikerakennukset 32 030 30 602 871 6,1
04 Toimistorakennukset 10 557 20 043 480 4,0
05 Liikenteen rakennukset 48 200 12 635 402 2,5
06 Hoitoalan rakennukset 6 223 11 220 632 2,2
07 Kokoontumisrakennukset 14 869 10 988 244 2,2
08 Opetusrakennukset 12 231 22 261 387 4,4
09 Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset 33 657 50 124 201 9,9
10 Energiahuoltorakennukset 6 254 2 385 524 0,5
11 Yhdyskuntatekniikan rakennukset 7 605 1 396 667 0,3
12 Varastorakennukset 35 939 24 636 823 4,9
13 Pelastustoimen rakennukset 2 382 1 441 348 0,3
19 Muut rakennukset 4 695 806 394 0,2

Suomessa oli vuoden 2020 lopussa 1 536 650 rakennusta. Vanhoja ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia oli noin 86 000 eli 6 prosenttia rakennuskannasta. Rakennuskannasta kolme neljäsosaa oli omakoti- ja paritaloja. Kerros- ja rivitalot muodostivat sen sijaan alle kymmenesosan koko rakennuskannan määrästä. Kerrosalana mitattuna kerrostalot muodostivat reilun kolmasosan kaikkien asuinrakennusten kerrosalasta.

Kaksi kolmasosaa rakennuksista on yksikerroksisia

Rakennuskannasta 66 prosenttia oli yksikerroksisia rakennuksia. Lukumääräisesti suurin osa rakennuskantaan kuuluvista rakennuksista on pientaloja. Yksi- ja kaksikerroksiset rakennukset muodostivat yhteensä 95 prosenttia koko rakennuskannasta. Suomalaisista yksi- ja kaksikerroksisissa rakennuksissa asuu 3,6 miljoonaa eli 66 prosenttia. Vähintään neljäkerroksisia rakennuksia oli 30 800, joista suurin osa oli asuinkerrostaloja. Vähintään neljäkerroksisissa asuinkerrostaloissa asuu yli miljoona suomalaista (1 349 600). Rakennus, jossa on kymmenen kerrosta tai enemmän, on jo melko harvinainen. Koko maassa tällaisia maamerkkejä on noin 381. Näistä varsinaisia asuinkerrostaloja on noin 283. Yli kaksitoistakerroksisia taloja eli niin sanottuja tornitaloja oli 118. Näistä 83 oli rekisterien mukaan asuinkerrostaloja.


Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Ronkainen 029 551 3425, Anu Rämö 029 551 3450, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.5.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2020, Rakennuskanta 2020 (Korjattu 3.6.2021) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rakke/2020/rakke_2020_2021-05-27_kat_002_fi.html