Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 23.5.2008

Kubikvolymen för bygglov minskade klart i mars

I mars 2008 beviljades bygglov för totalt 3,2 miljoner kubikmeter, vilket är drygt en tredjedel mindre än året innan. Kubikvolymerna minskade för alla typer av byggnader.

Under januari-mars 2008 beviljades bygglov för hela nybyggandet för 10 miljoner kubikvolymer, vilket är 12 procent mindre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade med omkring en femtedel och för affärs- och kontorsbyggnader med en fjärdedel från året innan. Även kubikvolymen för lantbruksbyggnader minskade rejält från året innan. Kubikvolymen för beviljade bygglov för industri- och lagerbyggnader ökade däremot med en femtedel från januari-mars året innan.

Beviljade bygglov i mars och januari-mars 2008

  Mars
1 000 m3
Förändring, %
3/2007-
3/2008
Januari-mars
1 000 m3
Förändring, %
1-3/2007-
1-3/2008
Alla byggnader 3 191 -35 10 024 -12
- bostadsbyggnader 897 -30 2 318 -22
- fritidsbostadshus 87 -17 259 0
- affärs- och kontorsbyggnader 696 -28 1 938 -25
- offentliga servicebyggnader 113 -64 667 0
- industri- och lagerbyggnader 899 -37 3 561 20
- lantbruksbyggnader 337 -41 809 -40
- övriga byggnader 163 -38 472 -22
Bostäder, antal 2 144 -28 5 325 -22

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2008, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 23.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. mars 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2008/03/rl_2008_03_2008-05-23_tie_001_sv.html