Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 27.6.2008

Kubikvolymen för bygglov ökade något i april

I april 2008 beviljades bygglov för totalt 5,2 miljoner kubikmeter, vilket är 5 procent mer än året innan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader ökade med drygt en fjärdedel från året innan medan kubikvolymen för beviljade bygglov för bostadsbyggnader minskade med 8 procent från april året innan.

Under januari-april 2008 beviljades bygglov för hela nybyggandet för 15,7 miljoner kubikmeter, vilket är 6 procent mindre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade med 18 procent och för affärs- och kontorsbyggnader med 15 procent från året innan. Kubikvolymen för beviljade bygglov för industri- och lagerbyggnader ökade däremot med ungefär en fjärdedel från januari-april året innan.

Beviljade bygglov i april och under januari-april 2008

  April
1 000 m3
Förändring, %
4/2007-
4/2008
Januari-april
1 000 m3
Förändring, %
1-4/2007-
1-4/2008
Alla byggnader 5 160 5 15 743 -6
- bostadsbyggnader 1 441 -8 3 899 -18
- fritidsbostadshus 129 14 395 3
- affärs- och kontorsbyggnader 1 031 5 3 054 -15
- offentliga servicebyggnader 185 -13 946 4
- industri- och lagerbyggnader 1 521 28 5 219 23
- lantbruksbyggnader 539 7 1 411 -26
- övriga byggnader 315 -12 817 -18
Bostäder, antal 3 326 -4 8 944 -17

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2008, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 27.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. april 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2008/04/rl_2008_04_2008-06-27_tie_001_sv.html