Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 25.7.2008

Kubikvolymen för bygglov minskade klart i maj

I maj 2008 beviljades bygglov för totalt 4,6 miljoner kubikmeter, vilket är drygt en fjärdedel mindre än året innan. Kubikvolymerna minskade för alla typer av byggnader. Drygt 3 000 nya bostäder fick bygglov, vilket är 13 procent mindre än i maj året innan.

Under januari-maj 2008 beviljades bygglov för hela nybyggandet för 20,5 miljoner kubikmeter, vilket är 13 procent mindre än under motsvarande period året innan. För bostadsbyggande samt affärs- och kontorsbyggande beviljades omkring en femtedel mindre bygglov än året innan. Kubikvolymen för beviljade bygglov för industri- och lagerbyggnader ökade däremot med 7 procent från januari-maj året innan.

Beviljade bygglov i maj och januari-maj 2008

  Maj
1 000 m3
Förändring, %
5/2007-
5/2008
Januari-maj
1 000 m3
Förändring, %
1-5/2007-
1-5/2008
Alla byggnader 4 620 -27 20 536 -13
- bostadsbyggnader 1 356 -15 5 309 -18
- fritidsbostadshus 135 -24 540 -5
- affärs- och kontorsbyggnader 686 -40 3 743 -21
- offentliga servicebyggnader 203 -28 1 163 -6
- industri- och lagerbyggnader 1 478 -27 6 742 7
- lantbruksbyggnader 371 -45 1 814 -34
- övriga byggnader 390 -15 1 224 -17
Bostäder, antal 3 032 -13 12 124 -17

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2008, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 25.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. maj 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2008/05/rl_2008_05_2008-07-25_tie_001_sv.html