Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 22.8.2008

Kubikvolymen för bygglov minskade i juni

I juni 2008 beviljades bygglov för totalt 5,4 miljoner kubikmeter, vilket är 12 procent mindre än året innan. Kubikvolymerna minskade för alla typer av byggnader med undantag av offentliga servicebyggnader.

Under januari-juni 2008 fick drygt 15 000 nya bostäder bygglov, dvs. 15 procent mindre än under motsvarande period året innan. För hela nybyggandet beviljades bygglov för totalt 26,4 miljoner kubikmeter, dvs. 12 procent mindre än för ett år sedan. Kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader minskade med mer än en femtedel och för lantbruksbyggnader med närmare en tredjedel jämfört med januari-juni året innan.

Beviljade bygglov i juni och under januari-juni 2008

  Juni
1 000 m3
Förändring, %
6/2007-
6/2008
Januari-juni
1 000 m3
Förändring, %
1-6/2007-
1-6/2008
Alla byggnader 5 381 -12 26 388 -12
- bostadsbyggnader 1 299 -8 6 693 -16
- fritidsbostadshus 146 -10 699 -6
- affärs- och kontorsbyggnader 1 031 -28 4 830 -22
- offentliga servicebyggnader 415 280 1 651 23
- industri- och lagerbyggnader 1 525 -15 8 393 2
- lantbruksbyggnader 578 -29 2 464 -31
- övriga byggnader 387 -6 1 658 -14
Bostäder, antal 2 864 -4 15 102 -15

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2008, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 22.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. juni 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2008/06/rl_2008_06_2008-08-22_tie_001_sv.html