Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 19.12.2008

Kubikvolymen för bygglov minskade i oktober

I oktober 2008 beviljades bygglov för totalt 3,3 miljoner kubikmeter, vilket är en fjärdedel mindre än året innan. För bostadsbyggande beviljades drygt en tredjedel mindre bygglov än året innan. Kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader halverades från oktober föregående år.

Under januari-oktober 2008 beviljades bygglov för totalt 42,4 miljoner kubikmeter, vilket är 14 procent mindre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymerna minskade för alla typer av byggnader med undantag av offentliga servicebyggnader. Nästan 24 000 nya bostäder fick bygglov, vilket är 17 procent mindre än under januari-oktober året innan.

Beviljade bygglov i oktober och under januari-oktober 2008

  Oktober
1 000 m3
Förändring, %
10/2007-
10/2008
Januari-oktober
1 000 m3
Förändring, %
1-10/2007-
1-10/2008
Alla byggnader 3 276 -24 42 449 -14
- bostadsbyggnader 652 -39 10 443 -19
- fritidsbostadshus 103 -21 1 257 -7
- affärs- och kontorsbyggnader 498 -53 8 236 -25
- offentliga servicebyggnader 177 14 2 857 30
- industri- och lagerbyggnader 1 335 10 12 900 -8
- lantbruksbyggnader 289 37 3 822 -22
- övriga byggnader 223 -52 2 934 -13
Bostäder, antal 1 510 -39 23 768 -17

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2008, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 19.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. oktober 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2008/10/rl_2008_10_2008-12-19_tie_001_sv.html