Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 20.2.2009

Kubikvolymen för bygglov minskade med 11 procent i fjol

År 2008 beviljades bygglov för totalt 50 miljoner kubikmeter, vilket är 11 procent mindre än året innan. Kubikvolymerna minskade för alla typer av byggnader med undantag av offentliga servicebyggnader. Mest minskade kubikvolymen för beviljade bygglov för affärs- och kontorsbyggnader. Bygglov beviljades för omkring 27 000 nya bostäder, vilket är en femtedel mindre än under år 2007.

I december år 2008 beviljades bygglov för 3,7 miljoner kubikmeter, vilket är en tredjedel mer än i december år 2007. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader samt lantbruksbyggnader ökade klart jämfört med föregående år. Antalet bygglov för bostadsbyggnader minskade däremot från december år 2007.

Beviljade bygglov i december och januari-december 2008

  December
1 000 m3
Förändring, %
12/2007-
12/2008
Januari-december
1 000 m3
Förändring, %
1-12/2007-
1-12/2008
Alla byggnader 3 684 32 50 117 -11
- bostadsbyggnader 465 -21 11 650 -20
- fritidsbostadshus 84 73 1 439 -5
- affärs- och kontorsbyggnader 259 -44 9 140 -26
- offentliga servicebyggnader 97 -31 3 041 20
- industri- och lagerbyggnader 1 678 39 16 231 -1
- lantbruksbyggnader 950 311 5 257 -3
- övriga byggnader 152 29 3 358 -11
Bostäder, antal 1 202 -18 26 840 -18

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2008, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 20.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. december 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2008/12/rl_2008_12_2009-02-20_tie_001_sv.html