Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 24.4.2009

Kubikvolymen för bygglov minskade klart i februari

I februari 2009 beviljades bygglov för totalt 2,2 miljoner kubikmeter, vilket är 30 procent mindre än året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader var drygt en tredjedel mindre än föregående år. Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader halverades från februari föregående år. Bara kubikvolymen för lantbruksbyggnader ökade jämfört med året innan.

Under januari-februari 2009 beviljades en tredjedel mindre bygglov jämfört med motsvarande period året innan. Kubikvolymen minskade för alla typer av byggnader med undantag av lantbruksbyggnaderna.

Beviljade bygglov i februari och januari-februari 2009

  Februari
1 000 m3
Förändring, %
2/2008-
2/2009
Januari-februari
1 000 m3
Förändring, %
1-2/2008-
1-2/2009
Alla byggnader 2 210 -30 4 437 -34
- bostadsbyggnader 477 -35 766 -44
- fritidsbostadshus 47 -52 84 -50
- affärs- och kontorsbyggnader 583 -9 836 -31
- offentliga servicebyggnader 74 -76 446 -20
- industri- och lagerbyggnader 431 -54 1 262 -52
- lantbruksbyggnader 463 64 808 77
- övriga byggnader 134 -20 234 -22
Bostäder, antal 1 226 -24 1 864 -40

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2009, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 24.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. februari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2009/02/rl_2009_02_2009-04-24_tie_001_sv.html