Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 24.7.2009

Kubikvolymen för bygglov minskade i maj

I maj 2009 beviljades bygglov för totalt 3,8 miljoner kubikmeter, vilket är något under en femtedel mindre än året innan. Kubikvolymen för bostadsbyggnader minskade med drygt en tredjedel från året innan. För industri- och lagerbyggnader samt kontorsbyggnader beviljades också klart färre bygglov än året innan. Däremot ökade kubikvolymen för bygglov för affärsbyggnader och lantbruksbyggnader kraftigt från maj året innan.

Under januari-maj 2009 beviljades bygglov för totalt 15,5 miljoner kubikmeter, dvs. en fjärdedel mindre än året innan. Drygt 8 200 nya bostäder fick bygglov, vilket är en tredjedel mindre än under januari-maj året innan.

Beviljade bygglov i maj och januari-maj 2009

  Maj
1 000 m3
Förändring, %
5/2008-
5/2009
Januari-maj
1 000 m3
Förändring, %
1-5/2008-
1-5/2009
Alla byggnader 3 832 -17 15 528 -24
- bostadsbyggnader 846 -38 3 284 -38
- fritidsbostadshus 102 -25 365 -32
- affärs- och kontorsbyggnader 1 212 77 3 801 2
- offentliga servicebyggnader 240 18 1 193 3
- industri- och lagerbyggnader 590 -60 3 133 -54
- lantbruksbyggnader 567 53 2 808 55
- övriga byggnader 277 -29 944 -23
Bostäder, antal 2 190 -28 8 240 -32

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2009, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 24.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. maj 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2009/05/rl_2009_05_2009-07-24_tie_001_sv.html