Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 25.9.2009

Kubikvolymen för bygglov minskade i juli

I juli 2009 beviljades bygglov för totalt 1,6 miljoner kubikmeter, vilket är drygt en fjärdedel mindre än året innan. Kubikvolymen minskade nästan för alla typer av byggnader med undantag av bostadsbyggnaderna. Antalet höghusbostäder som beviljats bygglov ökade klart från året innan, men färre bygglov beviljades för småhusbostäder jämfört med juli året innan.

Under januari–juli 2009 beviljades bygglov för totalt 22 miljoner kubikmeter, vilket är omkring en fjärdedel mindre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen minskade för alla typer av byggnader med undantag av lantbruksbyggnaderna.

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

*=Preliminär uppgift

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.


Källa: Beviljade byggnadslov, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen (09) 1734 2234, Kaj Isaksson (09) 1734 3633

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.09.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. juli 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2009/07/rl_2009_07_2009-09-25_tie_001_sv.html