Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 22.1.2010

Antalet bygglov för bostadsbyggnader ökade också i november

I november 2009 beviljades bygglov för drygt 2 200 nya bostäder, vilket är över 60 procent mer än året innan. Kubikvolymen för bygglov för hela nybyggandet minskade dock med något under en femtedel från året innan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader halverades från året innan och antalet beviljade bygglov för affärs- och kontorsbyggnader var 15 procent mindre än i november 2008.

Under januari–november 2009 beviljades bygglov för totalt 35,5 miljoner kubikmeter, vilket är ungefär en fjärdedel mindre än under motsvarande period år 2008. Kubikvolymen minskade för alla typer av byggnader med undantag av lantbruksbyggnaderna. 24 000 nya bostäder fick bygglov, vilket är 5 procent mindre än året innan. Antalet småhusbostäder minskade, men antalet bygglov för höghusbostäder var över en femtedel mer än under januari–november år 2008.

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

*=Preliminär uppgift

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.


Källa: Beviljade byggnadslov, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen (09) 1734 2234, Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 22.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. november 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2009/11/rl_2009_11_2010-01-22_tie_001_sv.html