Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

3. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-12/2009* 1-12/2008 1-12/2009* 1-12/2008 1-12/2009* 1-12/2008
Hela landet 40153 50549 26867 27061 5675 6453
Fasta Finland 39921 50264 26679 26857 5593 6376
Nyland 10274 11450 9078 8565 237 321
Huvudstadsregion 6675 8218 7083 6448 13 23
Östra Nyland 468 862 377 481 95 92
Egentliga Finland 3485 4746 2309 2221 561 664
Satakunta 1483 1875 710 730 219 199
Egentliga Tavastland 1070 1979 737 885 160 257
Birkaland 3638 4860 2831 2915 422 445
Päijänne-Tavastland 1316 1955 926 990 239 252
Kymmenedalen 1714 1667 550 486 210 234
Södra Karelen 815 1227 362 581 226 258
Södra Savolax 1030 1057 311 425 569 644
Norra Savolax 1864 2633 968 994 335 361
Norra Karelen 1035 1091 690 708 250 249
Mellersta Finland 1835 2482 1538 1239 406 427
Södra Österbotten 2366 2882 1018 1024 127 147
Österbotten 2231 2389 805 734 261 270
Mellersta Österbotten 776 1002 343 284 72 83
Norra Österbotten 2705 3625 2333 2405 387 455
Kajanaland 386 986 200 227 227 230
Lappland 1428 1497 593 963 590 788
Åland 232 285 188 204 82 77

Källa: Beviljade byggnadslov, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen (09) 1734 2234, Kaj Isaksson (09) 1734 3633

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.02.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. december 2009, 3. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2009/12/rl_2009_12_2010-02-19_tau_003_sv.html