Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Rahoitusleasing toimialoittain vuonna 2013, miljoonaa euroa

  Rahoitusleasing hankinnat, S11 yritykset Rahoitusleasing hankinnat, S13 julkisyhteisöt Rahoitusleasing hankinnat, S15 kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Rahoitusleasingvuokrat Leasingkohteiden myynnit
Leasingilleottajien toimiala          
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 10 2   10 2
B Kaivostoiminta ja louhinta 18     13 17
C Teollisuus yhteensä 163     139 78
D Sähkö-, kaasu-, lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 39     60 2
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 15     7 1
F Rakentaminen 119     64 44
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 486     308 256
H Kuljetus ja varastointi 285     141 41
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 24     17 4
J Informaatio ja viestintä 67     46 13
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 11     .  
L Kiinteistöalan toiminta 68 1 1 22 8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 96 6   61 36
N Hallinto ja tukipalvelutoiminta 126 3   88 69
O Julkinen hallinto ja maanpuoustus; pakollinen sosiaalivakuutus 6 192   105 18
P Koulutus 20 13 5 29 5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 49 59 3 62 11
R Taiteet, viihde ja virkistys 19   1 13 3
S Muu palvelutoiminta 11   13 12 5
X Erittelemätön 28 1 1 27 7
X-S KAIKKIAAN 1 658 276 26 1 223 619

Lähde: Rahoitusleasing 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Olavi Savolainen 09 1734 3303, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 9.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitusleasing [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-0974. 2013, Liitetaulukko 3. Rahoitusleasing toimialoittain vuonna 2013, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlea/2013/rlea_2013_2014-04-09_tau_003_fi.html