Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen publicerar inte längre kostnadsindexet för spårbunden trafik (18.6.2007)
Fr.o.m. juni 2007 publicerar Statistikcentralen inte längre kostnadsindexet för spårbunden trafik. Årsförändringarna i indexet har offentliggjorts kvartalsvis på statistikens ingångssida. Kostnadsindexet för spårbunden trafik beskriver prisförändringarna för kostnadsfaktorer med anknytning till spårvagns- och metrotrafik.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för spårbunden trafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlihi/index_sv.html