Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 13,1 prosenttia elo-lokakuussa.

Rakennusyritysten liikevaihto oli 2005 elo-lokakuussa 13,1 prosenttia edellisvuotista suurempi. Lokakuun liikevaihto oli 11,7 prosenttia suurempi kuin lokakuussa 2004.

Tammi-lokakuussa 2005 rakennusyritysten liikevaihto oli 9,1 prosenttia vuoden 2004 vastaavan ajan liikevaihtoa suurempi. Edellisvuonna tammi-lokakuun kasvu oli 6,9 prosenttia. Kasvuvauhti on kiihtynyt tasaisesti kesästä lähtien.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

kuva

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvussa

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2004 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys on jatkunut tämän vuoden aikana. Syys-marraskuussa 2005 palkkasumman kasvu oli 8,4 prosenttia. Marraskuun palkkasumman kasvu oli 8,3 prosenttia.

Tammi-marraskuun palkkasumma oli 6,7 prosenttia edellisvuotista suurempi. Edellisvuonna vastaavan ajanjakson kasvu oli 5,1 prosenttia. Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi tämän vuoden alkupuolella.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

kuva

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi 13,8 prosenttia elo-lokakuussa.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli elo-lokakuussa 13,8 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia. Lokakuun liikevaihto oli 13,8 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Tammi-lokakuussa liikevaihto kasvoi 9,3 prosenttia vuoden 2004 tammi-lokakuun liikevaihtoon verraten. Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Loppuvuodesta 2004 kasvu hidastui puoleen alkuvuoden kasvusta, mutta vuoden vaihteessa kasvu kiihtyi laantuakseen taas keväällä jonkin verran. Toukokuusta lähtien kasvu on jälleen nopeutunut.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 8,5 prosenttia syys-marraskuussa

Talonrakennusyritysten syys-marraskuussa maksama palkkasumma oli 8,5 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut siitä lähtien, välillä hieman hidastuen. Marraskuun 2005 palkkasumma oli 8 prosenttia suurempi kuin marraskuussa 2004.

Tammi-marraskuun palkkasumma oli 6,3 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

kuva

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvaa edelleen

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 11,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lokakuussa kasvua oli 6,4 prosenttia.

Tammi-lokakuun liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla yli 10 prosentin vauhdilla, mutta loppupuolella vuotta kasvu hidastui. Hidastuminen jatkui tämän vuoden keväällä, mutta kesästä lähtien kasvu on tasaisesti kiihtynyt.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma edelleen kasvussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi syys-marraskuussa 8,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Marraskuun 2005 palkkasumma oli 9,3 prosenttia edellisvuoden marraskuuta suurempi.

Palkkasumman kasvu on nopeutunut syyskuusta 2004 lähtien. Tammi-marraskuun palkkasumma oli 7,9 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 2005 elo-lokakuussa 7,4 prosenttia edellisvuodesta. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 7,9 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 5,6 prosenttia. Lokakuussa rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 6,2 prosenttia. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 7,7 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten yhden prosentin. Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Hintojen nousu on tammi-lokakuussa ollut noin 4,5 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

kuva

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

kuva


Päivitetty 16.1.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. lokakuu 2005, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 13,1 prosenttia elo-lokakuussa. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2005/10/rlv_2005_10_2006-01-16_kat_001.html