Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 11 prosenttia marras-tammikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli marras-tammikuussa 10,5 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tammikuun 2006 liikevaihto oli 16,4 prosenttia suurempi kuin tammikuussa 2005. Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu on nopeutunut koko ajan viime vuoden keväästä lähtien joulukuun pientä notkahdusta lukuun ottamatta.

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa 8,6 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto 16,7 prosenttia.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

kuva

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvussa

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2005 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys näyttää jatkuvan tämän vuoden aikana. Joulu-helmikuussa palkkasumman kasvu oli 8,7 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Helmikuun 2006 palkkasumman kasvu oli 7,9 prosenttia.

Koko vuoden 2005 palkkasumma oli 6,8 prosenttia edellisvuotista suurempi. Vuonna 2004 kasvu oli 5,9 prosenttia. Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. Joulu-helmikuussa työllisiä oli reilut 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

kuva

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia marras-tammikuussa.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli marras-tammikuussa 8,6 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 11,1 prosenttia. Tammikuun 2006 liikevaihto oli 14,8 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Loppuvuodesta 2004 kasvu hidastui puoleen alkuvuoden kasvusta, mutta vuoden 2005 alussa kasvu kiihtyi laantuakseen taas alkukeväästä jonkin verran. Toukokuusta lähtien kasvu jälleen nopeutui ollen loppusyksystä yli 10 prosentin luokkaa. Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2005 lähes 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös uudisrakentamisen kuutiomääräiset aloitukset kasvoivat reilut 10 prosenttia. Aloitettujen rakennusten joukossa oli muutamia erittäin suuria hankkeita.

Tammikuun 2006 liikevaihdon kasvu oli lähes 15 prosenttia.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 8,2 prosenttia joulu-helmikuussa

Talonrakennusyritysten joulu-helmikuussa maksama palkkasumma oli 8,2 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut siitä lähtien, välillä hieman hidastuen.

Helmikuun 2006 palkkasumma oli 7,9 prosenttia suurempi kuin helmikuussa 2005.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

kuva

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu kiihtynyt

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa 16,7 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Tammikuussa 2006 kasvua oli peräti 23,1 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla yli 10 prosentin vauhdilla, mutta loppupuolella vuotta kasvu hidastui. Hidastuminen jatkui keväällä 2005, maaliskuussa käytiin jopa hieman miinuksen puolella, mutta kesästä lähtien kasvu on tasaisesti kiihtynyt. Loppuvuodesta 2005 aloitettiin uusi suuri tierakennushanke, jonka vaikutus on merkittävä.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma edelleen kasvussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi joulu-helmikuussa 10,7 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Helmikuun 2006 palkkasumma oli 8 prosenttia edellisvuoden helmikuuta suurempi.

Palkkasumman kasvu on nopeutunut syyskuusta 2004 lähtien. Koko vuoden 2005 palkkasumma oli 8,4 prosenttia edellisvuotista suurempi. Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi vuonna 2005 noin 9 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi marras-tammikuussa 4,2 prosenttia edellisvuodesta. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 2,9 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 10,3 prosenttia. Tammikuussa 2006 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 10,1 prosenttia. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 9,0 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 16,1 prosenttia. Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Kustannusten nousu oli marras-tammikuussa noin 4,5 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

kuva

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

kuva


Päivitetty 12.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. tammikuu 2006, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 11 prosenttia marras-tammikuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2006/01/rlv_2006_01_2006-04-12_kat_001.html